Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Aşk
Astroloji
* Burçlar
(Günlük Burç Falı)
Rüya Tabirleri
 Astroloji
 Burçlar
Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
 Kova ( Aquarius )
 21 Ocak - 18 Þubat
 Element: Hava
 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler
 •  Aşk Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu seçin aranızdaki aşk uyumunu öğrenin!
  Benim burcum
  sevdiğimin burcu


    Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler

  Kova, saðlýðýna çok dikkat eder. Bu burçta doðanlarýn çok yaþamalarý þaþýlacak bir þey deðildir. Ama bu yüzden onu "saðlýk havarisi" olarak nitelemek doðru olmaz, o sadece bilinçli bir yaþam sürer, hiçbir zaman yaptýðý iþi abartýp vücuduna zarar vermez.

  Kovanýn bedeninin tehlikeli bölgeleri, kan dolaþým sistemi, baldýrlar ve ayak bilek kemikleridir. Kovalar, her þeyden önce bacak yaralanmalarýna meyillidirler, özellikle sportif faaliyetlerde kemik kýrýlmalarý, burkulmalarý gibi. Dolaþým bozukluðu, varis, ileri yaþlarda damar sertliði ve mesane rahatsýzlýklarý, Kovanýn kolay yakalandýðý hastalýklardýr. Kötü duruþunuz, rahatsýzlýklara yol açabilir. Bu nedenle otururken ve ayaktayken devamlý dik durmaya çalýþýn. Çocuklarýnýzda da buna dikkat edin. Sinirlerinizin saðlam olmasýndan çok, bedensel enerjinizden dolayý, büyük yorgunluklara uzun zaman dayanabilirsiniz. Bu, sadece yaptýðýnýz þey sizi gerçekten ilgilendiriyorsa geçerlidir.

  Kova, topluluk içinde ve arkadaþlarýnýn yanýnda dinlenir ve güçlenir. Yaþamak için suya ne kadar ihtiyacý varsa, insanlarla iliþki kurmaya da o kadar ihtiyaç duyar. Buna raðmen, yalnýz baþýna doðada bir gezinti de

  onu heyecanlandýrabilir. Bütün bu hummalý günlük yaþam sizi sinirlendiriyorsa, bu yönteme baþvurmakta tereddüt etmeyin.

  Zihniniz devamlý çalýþtýðý ve yeni giriþimlere konsantre olduðunuz için, bedensel aktiviteleri ihmal etme tehlikesiyle karþý karþýyasýnýz. Bunun için formunuzu koruyabileceðiniz bir faaliyet alaný arayýn. Örneðin yoga, Kovanýn yapýsýna çok uygun bir spordur.
      BlueSash.NET© 2001-2007