Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Aşk
Astroloji
* Burçlar
(Günlük Burç Falı)
Rüya Tabirleri
 Astroloji
 Burçlar
Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
 Kova ( Aquarius )
 21 Ocak - 18 Þubat
 Element: Hava
 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler
 •  Aşk Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu seçin aranızdaki aşk uyumunu öğrenin!
  Benim burcum
  sevdiğimin burcu


    Erkek ve Aşk, Evlililik

  Kova çok enerjik, heyecanlý ve dinamiktir, her kadýnýn baþýný döndürebilecek bir erkektir. Kadýnlarla iyi anlaþýr, zeki bir konuþmacýdýr. En iyi lokantalarý bilir ve en ilginç insanlarý tanýr.

  Kovanýn bir eþitlik savaþçýsý olduðunu sakýn unutmayýn. Bu yüzden kendini sadece tek bir kadýna vermeyecektir. Ama yine de Kova erkeðinin bir kadýný çok fazla sevemeyeceðini sanmayýn. Doðasýnda birçok insanla beraber olmak isteði vardýr, bu aþk için de geçerlidir. Kova erkeði asla saygýsýz ve suratsýz deðildir. Onunla çok iyi anlaþabilirsiniz, ama ona özgürlüðünü verirseniz, istediði zaman gelip istediði zaman gidebilirse, onun üzerinde hak iddia etmezseniz ve erkekler tarafýndan þýmartýlmýþ bir kadýn izlenimi býrakmazsanýz! Eðer bir kadýn onu sevmeye ve anlamaya, kýskançlýðýný dizginlemeye, hobilerini ortak ilgi alanlarýna çevirmeye ve onun kalbindeki dünyayý paylaþmaya hazýrsa, Kova erkeðiyle kurduðu iliþki baþarýlý ve uzun süreli bir birlikteliðe dönüþebilir.

  Yabancý insanlara duyduðu ilgi, onun sayýsýz kaçamaklara kalkýþacaðý anlamýna gelmez. Sadece meraklýdýr, baþkalarýnýn neyi nasýl düþündüðünü bilmek ister.

  Bir kadýn Kova erkeðini kazanmak istiyorsa, çevresinde gizem dolu bir perde yaratmalýdýr. Kendinizi açýk bir kitap gibi önüne sererseniz, sizden hemen soðuyacaktýr, çünkü baðýmsýzlýðýnýn tehlikede olduðunu sanýr ve sizin sahiplenme fikirlerinizden korkar.

  Ailesini sever ve elinden gelenin en iyisini onlar için yapar. Zayýf noktasý, arka arkaya gelen problemlere karþý aldýrmazlýðýdýr. Bir durumun hakkýndan gelmek zorsa, Kova hemen kaçar.
      BlueSash.NET© 2001-2007