Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Aşk
Astroloji
* Burçlar
(Günlük Burç Falı)
Rüya Tabirleri
 Astroloji
 Burçlar
Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
 Kova ( Aquarius )
 21 Ocak - 18 Þubat
 Element: Hava
 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler
 •  Aşk Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu seçin aranızdaki aşk uyumunu öğrenin!
  Benim burcum
  sevdiğimin burcu


    Kadın ve Aşk, Evlililik

  Kova kadýný, insanlarý önce zekâsýyla etkiler. Ona göre, bir kadýnýn hayattaki yeri mutfakla sýnýrlý deðildir. Entelektüel bir tiptir, dünyada neler olduðunu bilir ve bunlar hakkýnda zevk ve hýrsla tartýþýr. Aþk konusunda, sahiplenme fikri olmayan tek burçtur. Tutkulu bir âþýktýr, kendini erkeðine vermesi için sýký bir baða ihtiyacý yoktur.

  Onun için güven, aþkýn temelidir. Erkeðine güvendiði sürece onunla olmamasý için hiçbir sebep yoktur. Ama eþinin ona oyun oynadýðý kulaðýna gelirse, kaçýþ yöntemine baþ vuracaktýr. Bu hayal kýrýklýðý onu kýzdýrmaz. Cinsel olarak da Kova kadýný özel bir yapýdadýr. En ateþli Romeo bile, zekâsýnýn, tutkusundan üstün olduðunu kanýtlamadýkça onun kanýný ýsýtamaz. Aralarýnda sýký bir bað oluþuncaya kadar Kova kadýný özgürlüðe ihtiyaç duyar. Fikirlerini gerçekleþtirmek konusunda sabýrlýdýr. Bir þeye inandýðý sürece, kimse onu bundan kopartamaz. Bu inançlarýn gerçekçi olmadýðý kanýtlanýnca geri çekilir, ama sadece yeni bir tercih yapmak için.

  Eðer bu alýþýlmamýþ, akýllý ve ileriyi gören kadýnla evlenmeye karar verdiyseniz, onun yanýnda her zaman figüran olarak kalmayý kabul etmiþ olursunuz.

  Her þeye raðmen bir erkek, bu kadýnla iliþkiye girebildiði için kendini takdir etmelidir. Duygularýyla aklý dengededir. Bu iliþkinin sürekliliði, onun farklý ilgi alanlarýna ve arkadaþlarýna katlanýp katlanamayacaðýnýza baðlýdýr.
      BlueSash.NET© 2001-2007