Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Aşk
Astroloji
* Burçlar
(Günlük Burç Falı)
Rüya Tabirleri
 Astroloji
 Burçlar
Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
 Kova ( Aquarius )
 21 Ocak - 18 Þubat
 Element: Hava
 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler
 •  Aşk Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu seçin aranızdaki aşk uyumunu öğrenin!
  Benim burcum
  sevdiğimin burcu


    İş Hayatı

  Keskin zekâlý ve yaratýcý Kova, bir sürü iþte baþarýlý olabilir. Size en uygun meslekler, yeni ve heyecanlý projelerle uðraþabileceðiniz iþlerdir. Doðanýz gereði yönetici pozisyonuna gelebilmek için devamlý çabalayacaksýnýz. Kovalar doðalarý gereði yaratýcýlýk gerektiren iþlere yeteneklidirler. Bunun yanýnda görsellikle ilgili þeylere de yetenekleri vardýr. Bunlar sinema, fotoðrafçýlýk, televizyon, bunun yanýnda teknik resim, dekorasyon, boya ve resim iþleridir. Bu alanlarda kendini alýþýlmamýþ biçimde iyi ifade edebilir, öyle ki eserleri genellikle tartýþmalara, bazen de eleþtirilere yol açar. Kovalar yaratýcý olduklarý için reklam ve benzeri mesleklerde mükemmeldirler.

  Kovalarýn teknik yetenekleri son derece geliþkindir. Ayrýca, sanat alanýnda da mükemmeldirler. Kovalar kolayca virtüöz olabilirler. Pek çok ünlü þair ve yazar bu burçta doðmuþtur. Ayrýca Kova, olaðanüstü bir müzikal yeteneðe sahiptir. Tiyatro ve edebiyat alanýnda da baþarýlý olabilirler. Neyle ilgilenirseniz ilgilenin, bundan özel bir þey yaratmayý baþarýrsýnýz. Samimi olarak vatandaþlarýnýn menfaatini düþünen ve kendi yararlarýný göz ardý eden bir politikacý olarak, rekabet edilemez biri olabilirsiniz.

  Astronotluktan, dalgýçlýða kadar, her deneysel faaliyet sizi eðlendire bilir, çünkü sizi her þeyden önce macera dolu iþler çeker. Teþhis koyma yeteneðinizden dolayý doktor olarak veya gri teorileri canlý bir þekilde pratiðe dökme yeteneðinizle öðretmenlik mesleðinde çok baþarýlý olacaksýnýz. Kova, ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþýr. Yaptýðý þeyin anlamlý olduðuna inanmalýdýr. Çabalarý yanlýþ bir yöne doðru giderse, hayatta çok az þeye ulaþacaktýr.
      BlueSash.NET© 2001-2007