Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Aşk
Astroloji
* Burçlar
(Günlük Burç Falı)
Rüya Tabirleri
 Astroloji
 Burçlar
Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
 Yay ( Sagittarius )
 23 Kasým - 21 Aralýk
 Element: Ateþ
 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler
 •  Aşk Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu seçin aranızdaki aşk uyumunu öğrenin!
  Benim burcum
  sevdiğimin burcu


    Kadın ve Aşk, Evlililik

  Yay kadýný, farklý olan herhangi bir þeyi sever. Yaþamýn deðiþikliklerle, sürprizlerle ve yeni arkadaþlýklar la dolu olmasýný ister. Týpký Yay erkeði gibi, kaçýndýðý her þeyin kendini çektiðini hisseder. Erkekleri baþ tan çýkarýp, ilgiyi vücuduna çekmeyi sever. Yine de bu yeteneðinden do

  layý suçlandýðýnda, kendini koruyacaktýr ve bu da bazý Yay kadýnlarýnýn taþýdýðý bir özelliktir.

  Her þeye raðmen, Yay kadýnýnýn hayatýndaki en önemli rolü; aþk oynamaz. Manevi baðlýlýk ve samimi arkadaþlýklar, akýllý konuþmalar ve ortak ilgiler, onun aradýðý þeylerdir.

  Daima aktiftir ve her an her ortamda pek çok insanla tanýþabilir. Bu nedenle aþký ve doðru erkeði aramaz, çünkü onunla günün birinde karþýlaþacaðýný bilir. Bir Yay kadýnýný sahiplenmeye ya da ona hükmetmeye çalýþmak baþtan baþarýsýzlýða mahkûmdur. Gençken bir kelebek gibi, bir çiçekten diðerine konar, ancak evlilikte sadýk bir eþ örneðidir. Evliliðini çok ciddiye alýr ve daima eþinin yanýnda olur, onu sever ve ona bakar. Tabii bireyselliðini serbestçe sergilemek koþuluyla. Ev iþleriyle uðraþmaktan hoþlanmaz, ama yine de bunlarý yerine getirecektir, hatta olabildiði kadar çabuk.

  Yay kadýný doðru erkekle birlikte olduðunda tutkulu bir âþýk olur. Onun fiziksel aþka olan ilgisini uyandýrmayý bilmeyen bir eþe, kýsa bir süre sonra kýrmýzý kartý gösterecek ve tereddütsüzce onu oyun dýþý býrakacaktýr. Tutkulu Yay kadýný, kendisi ne þefkat gösterilmesini ve yumuþak davranýlmasýný ister. Maçolarýn onun yanýnda hiç þansý yoktur.
      BlueSash.NET© 2001-2007