Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Erzurumlu fýkralarý Toplam (54) Fkra
 Faytoncu   Okunma (3693)   
Bir zamanlar Erzurum Lisesi'nin lakaplarýyla maruf hocalarý vardý:
Paþa Nene, Paþa Dede, Fizo Bab
...
 Nazik Haným   Okunma (3115)   
Ýstanbul'a gurbete giden Erzurum'lu, dönüþte karýsýna Ýstanbul'lu hanýmlarýn, akþam eve dönen kocala...
 Hee Direm   Okunma (3301)   
Erzurum'a bilgisayarýn daha yeni yeni gelmeye baþladýðý zamanlara
ait bir anýyý Erzurum Kültür Ku
...
 sað olana neçi   Okunma (2636)   
Erzurumlunun hanýmý gece hastalanmýþ adam karýnýn hastalýðýndan iyice bezmiþ zaten gecenin bir yarýs...
 pala býyýk   Okunma (2673)   
Erzurumlunun biri istanbula gelmiþ. Taksim civarýnda gezerken karþdan gelen bir istanbul beyfendisin...
 Erzurumlu fýkralarý   Okunma (2501)   
erzuruma daha yeni ýþýklar yapýlmýþ.bir gün teyzenin biri yolda giderken kýrmýzý ýþýðý görmeden geçm...
 aytekin akkaya   Okunma (2385)   
aytekin akkaya erzurumun meþhur artistlerinden dir annesine para yollamýþ gel erzurumda bir kaç gün ...
 kedi   Okunma (2991)   
Bir gün bir erzurumlu ile bir rus kahvede konuþuyormuþlar.Rus demiþki
_Bizim memlekette hava o ka
...
 Eleyse niye durdun!   Okunma (2418)   
Erzurum'lu bir haným telaþla koþarak belediye otobüsünü durdurmaya uðraþýyor. Halk ýslýklýyor. Þoför...
 Hurda nene   Okunma (2367)   
Çeþitli hastalýklar, kazalar geçirmiþ, bir gözünü kaybetmiþ, romatizmadan beli bükülmüþ, parmaklarý ...
 Helbet   Okunma (2144)   
Gürcükapýda sýra sýra müþteri bekleyen faytonlardan birine kibar bir adam yanaþarak faytoncuyan "bin...
 mabushane   Okunma (2310)   
erzurmlunun biri adam yaralamaktan içeri girmiþ arkadasý buna teslim olmadan önce öðüt vermiþ maphu...
 Yavrum sene yasýk deðilmi   Okunma (2149)   
Erzurumda kahvede konuþuyormuþ genç adam.
-Doktur beni emaliyata aldi. Tam emaliyat masasýnda ya
...
 Hýrrrrr   Okunma (2268)   
Erzurumun Tekman ilçesinde meþhur Hasan aða varmýþ Hasan aða kasabanýn ileri gelenleriyle samimi olu...
 Dadaþla meleðin pazarlýðý   Okunma (2117)   
Erzurumlunun biri büyük bir çukura düþer baþlar baðýrmaya çisme yokmu çimse yokmu beni kurtaracak çi...
 Naim Hoca   Okunma (10594)   
Erzurumun alimlerinden Naim Hoca Efendi hem ilmiyle hemde nüktedan bir zattý.Merhum birgün Erzurum S...
 Her yer ayný   Okunma (3627)   
Adamýn biri Erzurum`dan köye giderken bir þiþe raký alýr köye gider. Köyde yaþlý anasý sorar ola oðu...
 Sen Söyle   Okunma (3139)   
Erzurumlu bir gün çok lüks bir otele gitmiþ tam gece yatarken tuvalete gitmek istemiþ.Gittiðinde tuv...
 Trafik Iþýklarý   Okunma (2839)   
Erzurumda trafik ýþýklarý yeni yapýlmýþ. Trafik polisi de kaza olmasýn diye halký yönlendiriyormuþ.N...
 ya ne poham   Okunma (2734)   
iki erzurumlu birbirini yolda görmüþler. biri diðerinin erzurumlu olduðuna inanmamýþ;
1.si 2. sin
...
    BlueSash.NET 2001-2007