Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Politika fýkralarý Toplam (74) Fkra
 Katil   Okunma (2174)   
Adamýn biri falcýya gitmiþ. Falcý adama ileride milyonlarca insanýn ölümüne sebep olacaðýný söylemiþ...
 Demirel ve Ecevit   Okunma (1985)   
Masal bu ya, Demirel ölmüþ, öbür dünyaya gidince kendisine ceza olarak çok çok çirkin bir kadýn verm...
 Hangi Suça Hangi Ceza?   Okunma (1952)   
Ýþsizdi, parasýzdý, kalacak yeri, yiyecek ekmeði, iki satýr muhabbet edebileceði bir arkadaþý da yok...
 Rüya   Okunma (1896)   
Rus devlet baþkaný Brejnev Amerika'yý ziyaret ettiðinde Ford'un davetlisi olarak Beyaz Sarayda davet...
 Demin Kýmýldadý   Okunma (1693)   
Adam arkadaþý ile sinemaya gitmiþ. Bir süre sonra biri diðerine :
-Yahu baksana 16. Louis ilerid
...
 Beni Aramýyorlar   Okunma (1901)   
Beyazsaray'daki oval bürodayýz. Bill çalýþýyor. Monica onu seyrediyor. Bu sýrada
telefon uzun uz
...
 Eþek   Okunma (1736)   
Milletvekilinin biri bir köyu gezerken, baðlý olduðu deðirmeni döndüren bir eþek görmüþ.
Yanýnda
...
 Melek   Okunma (1709)   
Bir gün Ecevit, Bush ve Putin ölür. Melek her birinin bir soru sormasýný ister.
Bush hemen atlar:
...
 Nüfusumuz   Okunma (1563)   
Amerika'dan döner dönmez, elindeki kocaman bavulla Meclis kürsüsüne
çýkan
Kemal Derviþ;
-
...
 Bakan Yüzme Bilmiyor   Okunma (1743)   
Bir ülkede bir bakan, kendisini gazetecilere hiç sevdirememisti. Ne yapsa makbule geçmiyor, basin he...
 100 mt   Okunma (1667)   
Ecevit, ABD gezisinde baþkan Bush ile konuþuyordur, sohbet bir ara farklý bir boyuta uzanýr konu bul...
 Padiþah ve Vezir   Okunma (1643)   
Padiþah ile vezir tartýþmaya baþlamýþ. Padiþah vezire, "En büyük ve en güçlü olan benim. Sen benim e...
 Her Çarsamba Mi ?   Okunma (1697)   
Toplu sözleþme pazarlýgýndan yeni çikmis sendika baþkani, salonda toplanmiþ isçilere ateþli bir söyl...
 Ecevit'le Yatmayýz   Okunma (1623)   
-Türkiye'nin baþbakaný Ecevit, Pakistan ve Hindistan'ýn baþbakanlarý ile ayný uçakta seyahat ediyorl...
 Mantýklý Karar   Okunma (1643)   
Güneydoðu'da 15 yýl süren çatýþmalý ortam; doðrusuyla, düzmecesiyle, abartýsýyla binlerce hikayeye k...
 Baðdat mý?   Okunma (1611)   
Clinton bir gün Baðdat'a gider, Saddam'ýn karþýsýna oturur. Bir bakar ki Saddamýn koltuðunda 2 tane ...
 Karýn Mý? Devletin Mi?   Okunma (1865)   
Birgün bir amerikalý milletvekilini bir odaya almýþlar ve sormuþlar:
- Karýnmý yoksa devletin mi
...
 Yüzme Bilmiyor   Okunma (1667)   
-Ülkenin birinde bakan,kendisini gazetecilere hiç sevdirememiþti.Ne yapsa makbule geçmiyor, basýn he...
 Elektrikler Kesik   Okunma (1678)   
Amerikalý bir hükümet yetkilisi Þili'deki darbenin hemen sonrasýnda ülke hapishanelerini incelemek i...
 Baþým Belada   Okunma (1489)   
Siyasal gerginliðin dýþýnda iki toplumun insanlarýnýn arasýndaki sosyo-kültürel farklýlýðýn da büyük...
    BlueSash.NET 2001-2007