Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Sarýþýn fýkralarý Toplam (69) Fkra
 Evli gibi...   Okunma (3373)   
Soðuk ve karlý bir günde bir iþadamýyla sarýþýn sekreteri yollarýný kaybetmiþler ve bir ormanda kayb...
 Vantrolog   Okunma (2578)   
Vantrolog eline geçirdiði kukla ile konuþuyor ve aptal sarýþýn fýkralarý anlatýyormuþ. Gösterisi bir...
 Buranýn yöneticisi kim?   Okunma (2280)   
Amerika'da küçük bir kasabada tenha bir pub.. Hayli çarpýcý bir sarýþýn bara doðru yaklaþýr ve barme...
 Kütüphane   Okunma (2385)   
Sarýþýnýn biri kütüphaneye girmiþ ve direk bankoya yönelerek görevliden bir hamburger, bir kola, bir...
 Serinlemek   Okunma (2269)   
Bir sarýþýn, bir kýzýl saçlý ve bir esmer kadýn çölün ortasýnda arabayla yol almaktadýrlar. Hava kor...
 Soygun   Okunma (2157)   
Sarýþýn ile esmer köþeyi kolay dönmek için banka soymaya karar vermiþler...
Esmer bütün gece otur
...
 Kahraman görevli   Okunma (2095)   
Sarýþýn bir gün ata binmeye karar veriyor. Daha önceden hiç ders almamasýna raðmen yardým istemeden ...
 Anlatmam   Okunma (2015)   
Bardaki taburede oturan kör adamýn biri barmene;
- ''Hey! Bir sarýþýn fýkrasý duymak istermisin?'
...
 Sarýþýndan sarýþýna   Okunma (2068)   
Bir sarýþýnýn para sýkýntýsý varmýþ. Çaresiz, bir çocuk kaçýrýp fidye istemeye karar vermiþ.
Par
...
 Sarýþýn öðretmen   Okunma (2098)   
Sarýþýnýn biri ilkokul öðretmeni olarak staja baþlar, çok heveslidir.
Bir gün teneffüs sýrasýnda
...
 Bilmem ki   Okunma (1946)   
Çok güzel bir sarýþýnýn otomobilinin lastiði patlamýþ.
Arabayý yolun kenarýna çekip beklemeye ba
...
 bir þans daha   Okunma (1869)   
Bir gün bütün sarýþýnlar toplanýp ''aptal sarýþýn'' imajýný ortadan kaldýrmak için aralarýndan bir k...
 doktor   Okunma (1959)   
Sarýþýn yanmýþ iki kulaðýyla doktora gider.
Doktor;
- ''Kulaklarýna ne oldu''.
sarýþýn;...
 Sen beni ne sandýn   Okunma (1882)   
Adamýn biri çok lüks bir restorana girmiþ yemeðini ýsmarlamýþ gelmesini beklerken bir bakmýþ yan mas...
 Okullu sarýþýn   Okunma (1882)   
okuldan gelen kýz koþarak mutfaða annesinin yanýna gelmiþ;
- ''Anne, annecim, okulda bu gün alfab
...
 Loto   Okunma (1884)   
Brandi adýnda sarýþýn bir iþ kadýnýnýn iþleri çok kötü gidiyormuþ. Ýflas edince yardým için Tanrýya ...
 3 sarýþýn   Okunma (1818)   
Üç sarýþýn, detektif olmak üzere polis teþkilatýna müracaat etmiþler. Yapýlmasý icap eden bir sürü i...
 Golf   Okunma (1741)   
Bir cumartesi sabahý.. Ýki genç kadýn golf oynuyorlar. Sarýþýn olaný topu dikmiþ sopayý öyle bir sav...
 Barbie   Okunma (1802)   
Adam kýzýna Barbie almak ister ve bir oyuncakçýya girer
- ''Vitrindeki Barbie bebek kaç para'' d
...
 ayna...   Okunma (1837)   
Sarýþýn Kumral ve esmer olmak üzere üç kiþi teker teker aynanýn karþýsýna geçmiþ bu ayna karþýsýnda ...
    BlueSash.NET 2001-2007