Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Sarýþýn fýkralarý
F�kralar
 
Soygun
 Okunma  1844
 Sarýþýn ile esmer köþeyi kolay dönmek için banka soymaya karar vermiþler...
Esmer bütün gece oturup plan yapmýþ... Sabah masanýn üzerine kaðýtlarý sermiþ, soyðunu tüm ayrýntýlarý ile sarýþýna anlatmýþ.
- ''Ýyi anladýn deðil'mi?'' diye sormuþ.
- ''Burasý küçük bir semt bankasý Bir tek güvenlik görevlisi var iþi üç dakikada bitirirsin, ben seni arabada bekleyeceðim''.
Binmiþler arabaya, gitmiþler bankaya esmer motoru çalýþýr tutarak direksiyonda beklerken, sarýþýn bankaya girmiþ.
5 dk. geçmiþ, 10 dk. geçmiþ, 15 dk. geçmiþ, esmer korkmaya baþlamýþ
tam gaza basýp kaçmaya karar vermiþken, bankanýn kapýsý büyük bir gümbürtüyle sonuna kadar açýlmýþ...
Önde sarýþýn elinde bir ip... Ýpin ucuna kasa baðlanmýþ, sürükleye sürükleye arabaya koþmaya çalýþýyor...
Arkasýndan güvenlik görevlisi;
- ''DUR'' diye baðýrarak ateþ ediyor Ama koþamýyor çünkü pantolonu ve iç çamaþýrý dizlerinden aþaðýya inmiþ sarýþýn arabaya atlamýþ esmer gaza basmýþ ve öfkeyle seslenmiþ;
- ''Bir'de bana planý tam anladýðýný söylemiþtin''.
- ''Anladým tabii''.
- ''Ben sana GÜVENLÝK GÖREVLÝSÝNÝ BAGLA, KASAYI BOÞALT demiþtim gerzek''...
Puan Ver
 Toplam Puan  0  Ortalama  0.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Lazer yazýcý    Kim tanýyacak
   Peki Aðam    Kafiyesi yok ama...
   Anahtar Deliði    Amerikalý Subay
   Maç    Amin
   fenerbahcenin büyüklüðü    Hepsi Bu Kadar Mý?
   kuþ taklidi    Uðursuz Kadýn
   Anam babam    Spagetti
   mýkrofon    tek ayaklý kaz
   kadýn    Kimin Ýçi Yanýyor?
   IMF ve Çoban    Lazlar
    BlueSash.NET 2001-2007