Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Erzurumlu fýkralarý
F�kralar
 
Hýrrrrr
 Okunma  1774
 Erzurumun Tekman ilçesinde meþhur Hasan aða varmýþ Hasan aða kasabanýn ileri gelenleriyle samimi olurmuþ kasabaya yeni gelen hakim etrafý tanýmak halkla kaynaþmak istemiþ. ileri gelen zenginler toplanmýþlar.hasan aða da toplantýya iþtirak etmiþ.Yemiþler içmiþler geç vakte kadar eðlenmiþler. Hasan aða da evine gelmiþ yatmýþ. Gece rüyasýnda kendi sürüsüne kurt dalmýþ sürüleri param parça etmiþ.Hasan aða çok bunalmýþ birde ne görsün akþam tanýdýðý hakim köpek kýlýðýnda gelmiþ hangi kurda vurmuþsa daðýtmýþ ve sürüyü kurtarmýþ.Çok heyecanlanan Hasan aða birden uyanmýþ çok þükür rüyaymýþ demiþ.Kendine gelen aða hemen hakim beye iyi bir koç alarak evine gitmiþ.zili çalar kapýyý açan hakim beyin hanýmýdýr.buyrun der aða. hekim bey evdedir. sesi duyan hakim buyur aða hayýrdýr "sabah sabah hele baað ðeberi yokmiþ gibi davranir" diye içinden geçirir.Hekim beð bu goçi sene getirdim.Neden etme hekim beð akþam olanlari bilisen benim süriyi kurtlardan kurtardýnya nasýl eeee sen köpek olmuþtunya deyince ha*ýktr der kapýyý kapatýr.Aða hemen hýýýrr daha hersi inmemiþ.
Puan Ver
 Toplam Puan  16  Ortalama  8.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Takmayrum    Hangisi?
   Geç Kalan Saat    samet avcu
   Bayan ajan    Basbakan Geliyor
   KEL KAFALI BABA    Loto
   Cennet ve Cehennem    Ýki Yahudi (2)
   Uðursuz Kadýn    Yaðmurluk
   yardým    Avcýlar
   Þeker Fabrikasý    Farketmez
   Asansör    Bayram
   100 Milyon    Doðru söylediðin için
    BlueSash.NET 2001-2007