Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Doktor fýkralarý
F�kralar
 
Sýra Geldi Kulaklarýnýza
 Okunma  1736
 Oldukça güzel ve þýk giyimli bir kadýn yýllýk kontrol muayenesi için doktora gitmiþ.Doktor herhangi bir þikayeti olup olmadýðýný sorduðunda kadýn;
"-Doktor Bey, ben her istediðini yapabilecek kadar maddi durumu iyi olan, iyi yaþayan, kendine dikkat eden fevkalade saðlýklý bir kadýným. Bir tek derdim, gaz þikayetim var.Evde, iþte, kilisede, otobüste, asansörde, süper markette durmadan gaz kaçýrýyorum.Gerçi kimseyi rahatsýz etmiyorum. Hiç kimse benim gaz kaçýrmamýn farkýna varmýyor.Çünkü bu gazýn ne sesi ne de kokusu var.Ama bir tek ben bilsem dahi rahatsýzlýk hissediyorum.Bunu tedavi ederseniz sevineceðim." diye cevap vermiþ.

Doktor, reçeteye birtakým ilaçlar yazarak;
"-Bu ilaçlarý kullanýp haftaya kontrole gelin." demiþ.
Ertesi hafta kadýn doktorun muayenehanesine hýþýmla girerek;
"-Doktor Bey siz ne yaptýnýz?Verdiðiniz ilaçlar beni tedavi edeceðine bana zarar verdi! Ýlaçlarý kullanmaya baþladýktan sonra kaçýrdýðým gaz leþ gibi kokmaya baþladý!" diye dert yanmýþ.
Bunun üzerine doktor sinsice gülerek kadýna cevap vermiþ;
"-Güzel, burnunuzu tedavi ettik! Sýra geldi kulaklarýnýza..!"
Puan Ver
 Toplam Puan  19  Ortalama  9.50
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Namahrem    Kola Makinesi
   Erkekler evlenmeye nasýl karar verir ?    Beton
   þaka    Bir Delik Geride
   Tavuk    Paraþüt Eðitimi
   Danýþman    temel pilot olunca...
   Ekmeðin Parasýný Ver Yeter    Ne var ne yok?
   Gazete    Bebekler
   BEN GÖREMÝYCEM    papagan
   Soygun    Telsiz Telefon
   Toyoto'nun krikosu    Yeniçeriler
    BlueSash.NET 2001-2007