Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Doktor fýkralarý
F�kralar
 
Açamadýk Ýþte
 Okunma  1795
 Seksenlik ihtiyar yirmi beþ yaþýnda bir taze ile evlenmiþ.Vakit geçirmeden bir çocuk yapmaya niyetlenmiþler.Tabii ki önce bir doktora danýþmakta yarar var...Tavsiye üzerine bu alanda ünlü bir uzman doktorun yolunu tutmuþlar.
Doktor kýsa bir muayeneden sonra bir sperm testini uygun görmüþ.Dedenin eline bir kavanoz tutuþturup;
"- Þu kapalý bölmeye geçin," demiþ,
"-Orada bu kavanozun içine bir miktar sperm býrakýp kavanozu bana getirin..."
Ýhtiyar adam denileni yapmýþ.Biraz sonra bölmeden sýkýntýlý sesler, ahlamalar, uflamalar duyulmuþ.Doktor ile genç gelin içerde ne olup bittiðini merak ederken dede baþýný dýþarý uzatýp;
- Doktor bey acaba karým da buraya gelebilir mi? diye seslenmiþ.
- Elbette! demiþ doktor...
Genç kadýn da bölmenin arkasýna geçmiþ.Bu defa sesler ikileþmiþ...Yine ahlamalar.. Uflamalar...Yeni evli çift bir süre sonra yorgun bir biçimde bölmenin arkasýndan seslenmiþ;
"-Doktor Bey acaba rica etsek sizde gelip yardýmcý olabilir misiniz?"
"-Eee o kadar da uzun boylu deðil! Tabii ki hayýr !" diye cevap vermiþ doktor.
Bunun üzerine yaþlý adam ;
"-Alýn o zaman!" diyerek kavanozu umutsuz bir þekilde hekime uzatmýþ.
Hekim kavanoza bakmýþ;
- Ama bu kavanoz boþ...
- Evet, demiþ yaþlý adam, olmadý...
- Neden olmadý?
- Olmadi iþte... Sað elimle denedim olmadý, sol elimle denedim olmadý, iki elimle denedim gene olmadý."
"-E, karýnýzý çaðýrdýnýz!"
"-Karým geldikten sonra, o da sað ve sol elleriyle denedi olmadý, aðzýyla denedi olmadý, sonra ikimiz birlikte denedik gene olmadý."
"-Sizi çaðýrýp yardým istedik.Sizde gelmediniz."
"-Siz bu kadar uðraþýp yapamadýktan sonra ben gelseydim ne yapacaktým"
"-Siz belki kavanozu açabilirdiniz Doktor Bey!Biz baþarmak için çok uðraþtýk ama açamadýk iþte..!"

Puan Ver
 Toplam Puan  12  Ortalama  6.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Padiþah madiþah    Deli misin?
   Bebekler    Eþþek Kýzana Gelmiþ
   Asker Temel    Sünnet
   qwqw    Bir Baþka Doktor
   Kahraman görevli    aklým baþýma gelsin
   köpek    umut
   Memleket havasý    Hýrsýz
   Temel    Ustalýk Bedeli
   Karým bakýyor    Karadenizli er
   olamaz    Kurtardým
    BlueSash.NET 2001-2007