Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Erken Kalk
 Okunma  1090
 Ýran hükümdarý Enûþirvan'ýn veziri Bozorcmihr her sabah erkenden sultanýn huzuruna gider ve ona erken kalkanýn mutlu olacaðýný söyler, sultan da bunu bir sitem olarak deðerlendirirdi.
Bir gün Enûþirvan hizmetkarlarý çaðýrarak ertesi sabah erkenden kýlýk deðiþtirdikten sonra Bozorcmihr'e saldýrmalarýný, ona zarar vermeden elbiselerini üstünden almalarýný emretti. Hizmetkarlar ertesi sabah sultanýn emrini yerine getirdiler.
Üstünde giyecek bir þey kalmayan Bozorcmihr giyinmek için evine gitti.Bu yüzden de huzura geç çýktý. Sultan gecikmesinin sebebini sorunca Bozorcmihr "Hýrsýzlar yolumu kesip giysilerimi çaldýlar. Eve gidip giyindiðim için geç kaldým" cevabýný verdi.
Enûþirvan "Bana hep erken kalk diye nasihat eder misin? Bu bela da erken kalkmak yüzünden geldi baþýna!" deyince Bozorcmihr lafýný esirgemedi:
- Bu kez erken kalkan hýrsýzlardý. Mutluluk onlarýn da hakký!
Puan Ver
 Toplam Puan  17  Ortalama  8.50
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Þeytan Bile Bilmiyor    Deve Kuþlarý
   Þüpheliler    Ýster yaz ister yazma
   qwqw    Huriye,Nuriye,Duriye
   Niçin erimez    Sadakat
   Deliler    þampiyon
   Koltuk    Çare
   Ýþ Baþvurusu    Masayý Kaldýramadým
   Kahve Falý    ekmek var mý?
   Ararsa    En Ýyisi Beni Asýn...
   Hangi Sandelye    Yoksul Ýle Bakkal
    BlueSash.NET 2001-2007