Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Türk ingiliz alman fransýz fýkralar
F�kralar
 
Toyoto'nun krikosu
 Okunma  5240
 Bir Fransýz, bir Ýtalyan ve de klasik olarak bir Türk avrupada trenle seyahat etme kararý vermiþler. Neyse trenin birinin kompartýmanýna girmiþler. Bir de ne görsünler. Bir Japon, yanýnda da taþ gibi bir hatun oturuyor. Bizimkiler de tam karþýlarýna oturmuþlar. Baþlamýþlar Japon'u çekiþtirmeye. Ýtalyan
-"maymun gibi Japon taþ gibi hatunu götürüyor" demiþ ve
-"ben þimdi hatunu ayarlarým" demiþ.
-"Önce Japon'u halletmek lazým" demiþ Fransýz.
Ýtalyan dýþarý çýkarken Japon'a seslenmiþ. Bir iki dakika sonra dýþarýdan pata küte sesler duyulmuþ. Kompartýmanýn kapýsýný Ýtalyan açmýþ, yüzü gözü kan içerisinde, bir gözü þiþmiþ falan filan. Bizimkiler sormuþ ne oldu diye. Ýtalyan
-"tam herife girecektim, ne olduðunu anlamadým" demiþ. Japon da gelmiþ, selam vererek yerine oturmuþ. Ýtalyan sormuþ,
-"ya kardeþ sen ne yaptýn öyle ya", diye. Japon da
-"bizim oralarda çok kullanýlan bir yöntem var demiþ", onu uyguladým.
-"Ne biçim yöntem bu" diye sormuþlar. Japon da
-"Oshidonun Koshidosu" demiþ. Fransýz bu olaya çok kýzmýþ.
-"Benim arkadaþýma bu yapýlýr mý" ulen demiþ. Fransýz Japon'u dýþarý çaðýrmýþ. Yine bir iki dakika sonra dýþarýdan pata küte sesler duyulmuþ. Fransýz içeri bir girmiþ, yüzü gözü daðýlmýþ, iki üç diþi kýrýlmýþ. Bizimkiler sormuþ
-ne oldu diye. Fransýz da
-" abi herife tam girecektim, dünyam karardý" demiþ.
Japon girmiþ, selam vermiþ yerine oturmuþ. Fransýz
-" birader ne biçim bir yöntem bu yahu?" diye sormuþ. Japon da
-bizim orada çok ünlü baþka bir yöntem daha var demiþ.
-"Moshidonun Koshidosu" demiþ. Hepsi þaþýrmýþ.
Bizim Türk içinden
-"iki tane dev gibi herif dayak yedi, ama ne etcez Türklüðe bok sürdürmücez, dayak yersek biz de yeriz" demiþ.
Bizimki dýþarý çýkarken Japon'a da seslenmiþ. Dýþarý çýkar çýkmaz
..."küüüt" diye bir ses duyulmuþ.
Ýtalyan'la Fransýz içeride þaþýrmýþ. Bir bakmýþlar Japon içeri girmiþ, kafasý yarýlmýþ, yüzü gözü kan içinde. Sormuþlar
-Japon'a ne oldu diye.
Japon da hiç bir þey anlamadýðýný söylemiþ. Hemen arkasýndan Türk girmiþ. Japon
-"ne oldu ya, hiç bir þey anlamadým, ne yaptýn" diye sormuþ. Bizim Türk de
-"sizin oralarda çok kullanýlan bir yöntem" demiþ. Japon þaþýrmýþ.
-"Ne bu ya" demiþ. Bizimkide elindekini göstermiþ:
"Toyota'nýn Krikosu" ...
Puan Ver
 Toplam Puan  194  Ortalama  5.54
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   12 mart    Yol Vergisi
   Ayakkabý    Kaçýþ
   Fýkra    harclik
   Donsuz Hayalet    Öðretmen
   Bedava Ya?    Bush
   Alamanya    2 bilet
   Feminist    asker
   Öpucuk ve Samar    Bir gün fazla
   Son Ümit    geri zekalý
   Yerimizi Bulduk    ekmek var mý?
    BlueSash.NET 2001-2007