Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Karagümrüklü
 Okunma  1009
 Güzel bir bahar gününün sabahynda ÝETT þöförü garaja
gider, otobüsünü çalýþtýrýr ve yola çýkar. Sorunsuz bir þekilde bir
duraktan diðerine ilerler.
Yolcularýný alýr, indirir. Derken; duraðýn birinde iri yarý, güçlü kuvvetli
ve oldukça tehlikeli görünüþe sahip bir adam otobüse biner. Þöföre sert bir
bakýþ fýrlatýr ve, Karagümrüklü bilet atmaz." diyerek arkadaki bir koltuða
geçer ve oturur. Ertesi gün, ondan sonraki gün ve hergün ayný þey
tekrar olur. Karagümrüklü, ayný sözlerle ve ayný sert bakýþlarla bilet atmadan
koltuða geçip oturur. Bu durum otobüs þoföründe kompleks yaratmaya baþlar.
Hat deðiþtirme dilekçesi de red edilince son çare olarak bir jimnastik
kursuna yazýlýr. Her akþam devam ettiði kursta; judo, karate, aikido ve
benzeri tüm dövüþ teknikleri konusunda ihtisas yapar. Yazýn sonlarýna doðru,
kendine güveni olan iyi bir dövüþ ustasý haline gelmiþtir. Kurslarý
bitirdiðinin ertesi günü tekrar otobüsüyle yola çýkar. Uzaktan,
Karagümrüklü'nün durakta beklediðini görür. Sinirini
gizlemeye çalýþýrken,
diþlerini gýcýrdatarak otobüsün kapýsýný açar.
Karagümrüklü otobüse
biner, þöföre sert bir bakýþ fýrlatýr ve, Karagümrüklü bilet
atmaz." diyerek
ilerleyecekken tam o sýrada, sýký bir kavgaya hazýr
olan þöför birden koluna
yapýþýr:
- Neden atmýyormuþsun??
Þöföre þaþkýnlýkla bakan adam þöyle der:
- Karagümrüklü'nün mavi kartý var.
Puan Ver
 Toplam Puan  14  Ortalama  7.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Müdür    Laz asker
   Geliþme    Hasan
   Baþkasý Çarpar    Bebek...
   mazotu bitmiþ    Delikçi Mehmet
   deli    Mezar
   Mum    Temel'li
   Dul Kadýn    200 dolar
   fenerin göremedikleri    Muz
   Tutayrum Oni    Delikanlý olmuþ
   Türk genleri    Yalancý
    BlueSash.NET 2001-2007