Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Temel (Karadenizli) fýkralarý
F�kralar
 
Saðýr Pire
 Okunma  1356
 Karadenizli bir bilgin, pireler hakkýnda bir araþtýrma yapýyordu. Bir pireyi masanýn üstüne koydu ve emirler vermeye baþladý.
- Ula hopla diyeyrun saða !
- Ula zýpla diyeyrum saða !
Pire zaten yerinde durabilen bir hayvan deðil, bilgin atla dedikçe atladý, zýpla dedikçe zýpladý. Bunun üzerine adam not defterine þu sonuçlarý yazdý,
" Pireler çok akýllý hayvanlardýr verilen emirleri anýnda yerine getiriyorlar."
Deneyin ikinci aþamasýnda pirenin kollarýný ve bacaklarýný kesip, hayvaný masanýn üzerine býraktý ve emirlere baþladý,
- Ula hopla diyeyrum saða ! Hayvanda kol bacak olmadýðý için mecburen kýmýldayamýyor.
- Ula zýpla diyeyrum saða ! pirede týk yok. Hemen not defterini çýkardý ve bilim için yeni bir sayfa açmanýn heyecaný içinde þunlarý yazdý,
- Halk arasýnda pire adýyla anýlan hayvanlarýn, kollarý ve bacaklarý kesildiði zaman kulaklarý duymayi.
Puan Ver
 Toplam Puan  1  Ortalama  1.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Porçum olsun    Konut Kredisi
   Hemoroid    Ilklerin Takýmý Olmak...!!!
   Herkesi Tanýyan Kadýn    Namaz Batýl Oldu
   Taciz    Ördek Yüzüyordu
   Senden Hýzlý Koþsam Yeter    çarþý tezahuratý
   Servet    Sezonun En Ýyi Temeli
   Yemeðin Buðusuna Akçenin Sesi    siyasetci
   Fatik Ürek    Baba yüreði
   Eþek kaybolunca    Gizli ajan
   Kahraman    DELININ TATIL KÖYÜ
    BlueSash.NET 2001-2007