Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Doktor fýkralarý Toplam (148) Fkra
 Kapý   Okunma (1328)   
Adam psikiyatri doktoruna gitmiþ derdini anlatýyordu ;
- Hep ayný rüyayý görüyorum Doktor Bey !...
 Teþkilat   Okunma (1389)   
Amerika'da bir asker, arkadaþý ile yolda giderken elindeki çakýsý ile oynarken parmaðýný kesti.Az öt...
 Dalgýn Doktor   Okunma (1295)   
Hemþire klinikte masasýnda uyukluyor, doktor masasýnda bir týp kitabýný okuyordu.
Doktorun karýsý
...
 Plajýn Yararlarý   Okunma (1368)   
Adam, aile doktoruna telefonda çýkýþýyordu;
"- Doktor bey, karýma plaj tavsiye etmiþtiniz. Hem sa
...
 Bebek   Okunma (1268)   
Fýstýk gibi bir sarýþýn kucaðýnda bir bebek ile eczaneye girip;
"-Bebeði tartmak istiyorum." deyi
...
 Yaptýn mý?   Okunma (1434)   
Adamcaðýz her gece yataðýný ýslatýr hale gelmiþ.Yatmadan önce her türlü önlemi alýp çiþini de yapýyo...
 Doktor Ne Dedi?   Okunma (1423)   
Adam, karýsý ile birlikte doktora muayene olmaya gider.Muayene bittikten sonra adam giyinirken, dokt...
 Kolay Ameliyat   Okunma (1328)   
Büyük bir hastanede 5 ünlü cerrah oturmuþ hangi meslekten olan insanlarý ameliyat etmenin daha kolay...
 Prostat   Okunma (1264)   
Bir doktor muayenehanesinde beklemekte olan iki hasta muhabbet etmektedir.
Prostat þikayeti ile g
...
 Rahim   Okunma (1445)   
Ebe durmadan çocuk sahibi olan kadýna doðum kontrol yöntemleri ile ilgili tavsiyelerde bulunuyordu.<...
 Kadýn kulaðý   Okunma (1354)   
Adamýn biri kazada kulaklarýný kaybetmiþ. Araþtýrmalarý sonucu iyi bir plastik cerrah bulmuþ, ve gir...
 Jinekolog   Okunma (1301)   
Artik mesleginden sIkIlmaya baslayan jinekolog doktor, is degistirmeye
karar verir ve oto tamirci
...
 Usta disci   Okunma (1245)   
Orta yaþlý yakýþýklý, barda yalnýz baþýna oturan fevkalade
sarýþýnýn yanýna oturmuþ.. Laf lafý,
...
 Garanti   Okunma (1287)   
Anestezi sýrasýnda hasta, doktora dönerek sorar:
- Yalnýz gidiþ için mi, yoksa gidiþ-dönüþ mü do
...
 Doktorlar   Okunma (1291)   
Bir Ýngiliz doktor diyor ki:
-Týp bilimi bizde öyle ilerledi ki, biz bir adamýn beynini alýrýz ve
...
 Doktorun Ýyisi   Okunma (1222)   
Kadýnýn beþinci kocasý aðýr hastalanmýþ.Adam korkunç aðrýlar içinde kývranýrken kadýn telaþla söylen...
 Alýþkanlýk   Okunma (1314)   
Doktor, hastasýný uyarmýþ :
-Bakýn, sonra söylemediydi demeyin, bu uyku haplarýna devam edecek o
...
 Bunu Unutmayýn   Okunma (1335)   
Kadýnýn biri doktoru yolda durdurup sordu:
-Köþe baþýndaki zengin çocuðunu iyileþtirmek için sa
...
 Liste   Okunma (1264)   
Adamýn birini kuduz köpek ýsýrmýþ. Ama adam çok vurdumduymaz olduðu için, bugün iðne olurum, yarýn i...
 Bulmaca Meraký   Okunma (1243)   
Doktor þaþýrmýþtý :
-Doðrusu gözlerinizdeki bozukluðu bir türlü anlayamadým. Tam 25 yýllýk göz
...
    BlueSash.NET 2001-2007