Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Vergi Dairesi
 Okunma  1003
 Adamý, vergi dairesine çaðýrmýþlar.. Yanýnda bütün defterlerini ve hesaplarýný da getirmesini istemiþler..
Adam korku içinde, mali danýþmanýna gitmiþ..
Sormuþ:
- Vergi dairesine giderken nasýl giyineyim?. Ne tür bir izlenim
býrakýrsam, bana daha az vergi cezasý keserler?
Mali danýþman öðüt vermiþ:
- En eski elbiselerini giy.. Yoksul, muhtaç bir görüntü ver ki,
sana az ceza kessinler..
Adam güvenemeyip, bir de avukatýna danýþmýþ..
Avukat, mali müþavirin tam tersi bir öðüt vermiþ:
- En yeni, en pahalý elbiseni giy.. Güvenli, kendinden emin bir
görüntü ver ki, az ceza kessinler vergiciler..
Adamý bu öðütler tatmin etmemiþ.. Aklýna güvendiði, filozof bir
arkadaþýna ayný soruyu sormuþ.. Bu akýllý arkadaþ bir hikaye
anlatmýþ.. Þöyle demiþ:
- Bir gelin, zifaf gecesi ne giymesi gerektiðini bir arkadaþýna
sorar.. O da, gýrtlaða kadar kapalý, koyu renk bir gecelik giymesini tavsiye eder.. Bir baþka arkadaþý ise, dekolte, þeffaf bir gecelik giymesini söyler..
Vergi dairesine giderken ne tür bir elbise giymesi için
arkadaþýndan öðüt bekleyen adam, bu hikayeyi dinledikten sonra, sorar:
- Zifaf gecesi ne giyeceðini bilemeyen gelinle, vergi dairesine
giderken ne giyileceðini soran benim aramda ne gibi bir ortak yan var ki?
Adamýn akýllý arkadaþý gülerek, izah eder:
- Ne giyersen giy, baþýna gelecek þey aynýdýr..
Puan Ver
 Toplam Puan  65  Ortalama  5.91
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Vampir    Deli misin?
   Öpecem!!!    Evlenirken Neredeydin
   Üç Ayaklý Tavuklar    Dört Avci
   Seni asla unutmayacaðýz    At hýrsýzý
   Yakalarsam    0'dan 100'e
   yerçekimi    Ýlk gece
   Yaka    Aðustos Böcekleri
   Vesikalýk Foto    Dile benden ne dilersen
   ayna...    Annem Gel Dedi
   Al Abdestini Ver Pabucumu    Yanlýþ karý
    BlueSash.NET 2001-2007