Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Vergi Dairesi
 Okunma  1051
 Adamý, vergi dairesine çaðýrmýþlar.. Yanýnda bütün defterlerini ve hesaplarýný da getirmesini istemiþler..
Adam korku içinde, mali danýþmanýna gitmiþ..
Sormuþ:
- Vergi dairesine giderken nasýl giyineyim?. Ne tür bir izlenim
býrakýrsam, bana daha az vergi cezasý keserler?
Mali danýþman öðüt vermiþ:
- En eski elbiselerini giy.. Yoksul, muhtaç bir görüntü ver ki,
sana az ceza kessinler..
Adam güvenemeyip, bir de avukatýna danýþmýþ..
Avukat, mali müþavirin tam tersi bir öðüt vermiþ:
- En yeni, en pahalý elbiseni giy.. Güvenli, kendinden emin bir
görüntü ver ki, az ceza kessinler vergiciler..
Adamý bu öðütler tatmin etmemiþ.. Aklýna güvendiði, filozof bir
arkadaþýna ayný soruyu sormuþ.. Bu akýllý arkadaþ bir hikaye
anlatmýþ.. Þöyle demiþ:
- Bir gelin, zifaf gecesi ne giymesi gerektiðini bir arkadaþýna
sorar.. O da, gýrtlaða kadar kapalý, koyu renk bir gecelik giymesini tavsiye eder.. Bir baþka arkadaþý ise, dekolte, þeffaf bir gecelik giymesini söyler..
Vergi dairesine giderken ne tür bir elbise giymesi için
arkadaþýndan öðüt bekleyen adam, bu hikayeyi dinledikten sonra, sorar:
- Zifaf gecesi ne giyeceðini bilemeyen gelinle, vergi dairesine
giderken ne giyileceðini soran benim aramda ne gibi bir ortak yan var ki?
Adamýn akýllý arkadaþý gülerek, izah eder:
- Ne giyersen giy, baþýna gelecek þey aynýdýr..
Puan Ver
 Toplam Puan  65  Ortalama  5.91
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   real madrid-fenerbahçe    Anahtar
   Pusula    imza
   Kaybetmiþsin    Ýki yüzlü
   Kazýklayacaktý    O'na Uymaz
   Gizli Ajan    Kimse Yok
   Bebek...    Daisy
   Mühendisler    Hepsi Birden
   Ocaðým Söndü    ADLÝ TABÝP
   Namýk kemak    patlayýcý madde
   cemaaat    Armut
    BlueSash.NET 2001-2007