Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Ýddia
 Okunma  1124
 Þehirin birinde çok zengin bi dam varmýþ. polis adamýn çalýþmadýðý halde bu kadar çok parayý nerden kazandýðýný araþtýrýp duruyormuþ.
en sonunda adamý karakola çaðýrmýþlar o kadar paranýn hesabýný vermesi için.
adam gitmiþ karakola. komser hemen lafa dalmýþ.
-anlat bakalým bu kadar parayý nasýl kazandýn. üstelik bir iþin bile yok.
-ben herkesle iddiaya girerim komserim. ve her iddiayý da kazanýrým.
-olum sadece iddiaya girerek bu kadar para kazanýlýrmý.
- size kanýtlýyablirim komiserim.
-nasý kanýtlýyacan.
-sizinle bi iddiaya girelim benim hiç iddia kaybetmiyeceðimi anlarsýnýz. 100 dolarýna bahse girerimki ben sol gözümü ýsýrýrým.
komiser düþünmüþ. bi insan nasýl gözünü ýsýrabilir diye ve sonunda olamýyacaðýna karar verip iddiaya girmiþ.
adam bunun üzerine takma olan sol gözünü çýkarýp ýsýrmýþ.
komiser hayretle onu izledikten sonra.tamam ama bir iddiayla sana inanacak deðilim demiþ.
adam peki demiþ. 500 dolarýna iddiaya girerimki. sað gözümü de ýsýrýrým.
komiser iki gözü de takma olsa bu adam göremez herhalde deyip bi daha girmiþ iddiaya.
sonra adam takma diþlerini çýkarýp sað gözünü de ýsýrmýþ.
komser yine þaþýrmýþ ama pes etmemiþ. hala inanmadým demiþ.
adam tamam sizinle son bir iddiaya daha girelim üstelik bu sefer bedava demiþ.
komser hemen kabul etmiþ.nedir iddia demiþ?
benim s*kimin uzunluðu buradaki herkesin s*klerinin toplam uzunluðundan daha fazladýr demiþ.
komser þöyle bi etrafýna bakmýþ. yaklaþýk on kiþi var. herbirininki 15 santim olsa toplam 150 santim yapar. tamam demiþ girmiþ iddiaya.
adam indirmiþ donunu bi bakmýþlar ki küçücük biþey.
komiser hani uzundu lan demiþ.
adam çekin komserim. çekerseniz uzar demiþ.
komser adamýn sikini çekmeye baþlamýþ. çekiyomuþ çekiyomuþ. uzamýyomuþ.
o sýrada adam bi arkadaþýna telefon etmiþ.
-alooo Ali olum komserin eline verdim 100.000$'ý hazýrla.
Puan Ver
 Toplam Puan  5  Ortalama  1.67
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Madem ki Gördün    Bebekler
   Tamamen Palavra    erzurumli
   Temel ve Köpeði    Ispat
   Minik köpek ve leopar    Naim Hoca
   kýlozet    Donsuz Hayalet
   Gençlik fotoðrafý    Biiiir...
   Tren    Ateþ düþtüðü zaman
   Nur Yüzlü Kul    Ayarýný yapmadan
   UEFA Bilgisayar Proðramcýlarýný Kovdu..!!!    1 Sigara
   kedi    bjkli
    BlueSash.NET 2001-2007