Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Ýki Yahudi (2)
 Okunma  1551
 Yakýþýklý bir genç ve yaþlý bir Yahudi uzun bir tren
yolculuðunda ayný kompartýmaný paylaþýrlar. Ýhtiyar
biner binmez, genç adam saati sorar, ancak yanýt
almaz. Tüm gece süren yolculuk boyunca da hiç
konuþmazlar.

Ertesi sabah, varýþ¸ istasyonuna gelmeden önce,
ihtiyar "Þimdi saat 8.30 oldu!" der. Genç, þaþkýnlýkla
"Niye ancak þimdi cevap verdiniz ki?" diye sorar.

"Bakýnýz, genç adam: Size dün akþam saati söylemiþ
olsaydým, sohbete baslayacaktýk. Bana muhtemelen,
benim de gittiðim kente yolculuk ettiginizi ve belki
de oraya ilk kez gittiðinizi söyleyecektiniz. Ben de,
iyi bir insan olduðum için, sizi evime davet
edecektim. Orada kýzým ile tanýþacaktýnýz. Çok güzel
bir kýz olduðu için, onu kesinlikle beðenecektiniz.
Eh, siz de çirkin sayýlmazsýnýz - o da, sizi
beðenecekti. Kuvvetle ihtimaldir ki, bu iþ evliliðe
kadar gidecekti. Ben de düþündüm:

Saati bile olmayan meteliksiz bir damatla, benim ne
iþim var.
Puan Ver
 Toplam Puan  1  Ortalama  1.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Kadýnlara karþý zafer    Yanlýþ Bacak
   ÞUURSUZ    Dadaþla meleðin pazarlýðý
   Karadenizli er    Mafya babasý
   Pembe panter    baba yüreði
   Biletimi Yýrttý    Vatan topraðý
   þavþatlý kýz    Yam yam
   Ararsa    En pratik usul
   Kahvaltý    Seks
   Son nafaka    Ali'nin ödevi
   Temel'in Ýneði    Ýngiliz Alman Türk
    BlueSash.NET 2001-2007