Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Doktor fýkralarý
F�kralar
 
Hiiç...
 Okunma  1172
 "Adam günün yorgunluðu üzerinde, periþan bir vaziyette ÝETT duraðýnda otobüs beklemektedir. Nihayet uzun bir zaman sonra beklediði güzergahýn aracý gelir ve biletini attýktan sonra arka taraflara doðru ilerlemeye baþlar.

Bir-iki adým ilerisindeki çift kiþilik koltuðun boþ olanýna doðru ilerler; tam oturacaðý sýrada engelleyici bir ses tonu onu durdurur:

- Buraya oturamazsýn! Ben kimim biliyor musun?
- Kim olduðunuzu bilmeli miyim?
- Ben Yrd. Doç. falan kiþiyim.
- Evet?
- Benim gibi kýdemli birinin yanýna oturamazsýn!

- Size bir soru sormak istiyorum. Siz Yrd. Doçentlik ünvanýnýzdan sonra ne olacaksýnýz?
- Doçent.
- Peki sonra?
- Þayet baþýmýza bir þey gelmezse Profesör.
- Daha sonra?
- Belki zor ama, Ordünaryus Profesör.
- Evet... Peki bu dereceden sonra?
- Hiiç...
- Ben þimdiden 'hiç'im; lütfen müsade edin yanýnýza oturayým...
- !!?

Puan Ver
 Toplam Puan  0  Ortalama  0.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Kolay Ameliyat    Evet mi Hayýr mý?
   Sürpriz    Ödev
   Ýntihar    zikildiniz
   Furdi Furdi Furildi    Nefes al
   öðrenci    Papaðan politikasý
   türkçe    Kuafor
   düt düt    Okullu sarýþýn
   Mafya babasý    Kavun Tarlasý
   Terk Edilirseniz Ýyi Fikir !    bjkli
   Doktorun Ýyisi    on üç on üç
    BlueSash.NET 2001-2007