Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Mühendis fýkralarý
F�kralar
 
Ýþte Bu Yüzden
 Okunma  1046
 Þantiyede ameleler akþama kadar kan ter içinde çalýþtýklarý halde mühendisin masa baþýnda oturarak kendilerinden iki - üç kat daha fazla maaþ almasýndan rahatsýz olmaktadýrlar.Bir gün bunun nedenini öðrenmek için aralarýndan bir temsilci seçip mühendisin yanýna gönderirler.
Adam mühendise sorar;
- Biz akþama kadar kan ter içinde çalýþýrýz, emek harcarýz fakat sen sadece masa baþýnda oturarak bizden daha fazla ücret alýyorsun.Bunun sebebi nedir?...
Mühendis gülümser ve;
- Git dýþardan büyükçe bir taþ kap gel, der.
Amele dýþardan taþý alýr gelir.Mühendis elini masanýn üzerine koyar ve;
- Þimdi olanca gücünle vur, der.
Amele þaþýrýr;
- Nasýl olur böyle bir þey yapamam, dese de mühendisin ýsrarý üzerine olanca gücüyle taþý masaya indirmiþ.Mühendis hýzla elini masadan çeker ve amele taþý masaya vurur.Mühendis gayet ciddi bir þekilde;
- Ýþte bu yüzden, der.
Amele hiçbir þey anlamaz, þaþkýn bir þekilde dýþarý çýkar.Merakla bekleþen arkadaþlarý hemen etrafýna toplaþýrlar.Ýçerde ne olduðunu sorarlar.Amele eliyle gözünü kapatýr ve bir arkadaþýna;
- Olanca gücünle elime vur, der.
Arkadaþý vurmak istemez.
- Sen vursana, diye ýsrar eder.
Bunun üzerine arkadaþý olanca gücüyle okkalý bir yumruk indirir.Amele hýzla elini çeker ve yumruk bir þimþek gibi gözünde patlar.Amele arkadaþlarýna döner ve;
-Ýþte bu yüzden, der


Puan Ver
 Toplam Puan  0  Ortalama  0.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   ucan hemso    Hangi Sandelye
   5 Dolar    Sarhoþ Sürücü
   Kürek Yarýsý    huri ile nuri
   kovboy þapkasý    fenerli cimbomluya sormuþ
   Baþçavuþ albayý tutuklayacakmýþ    Deliler
   Yoksul Ýle Bakkal    Anahtar deliði
   masal    Tesadüf bu ya
   Bebeðin Avucundaki    Mastürbasyon
   Alamanya    Bizi kim alýr?
   Abdest    Amin
    BlueSash.NET 2001-2007