Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Nam-ý (Namýk) Kemal fýkralarý
F�kralar
 
Gülen Eþþek
 Okunma  1931
 Deli olduðu söylenen bir padiþah ferman salmýþ dört bir yana.
-"Eþeðimi güldürene bin altýn vereceðim" diye. Ülkenin her köþesinden adaylar gelmiþ uðraþmýþlar, didinmiþler ama bir türlü eþeði güldürmeyi baþaramamýþlar. En sonunda Nam-ý Kemal gelmiþ eþeðin kulaðýna bir þeyler fýsýldamýþ. Eþek baþlamýþ kahkahalarla gülmeye. Nam-ý Kemal almýþ bin altýný dönmüþ evine. Eþek günler, haftalar hatta aylar geçtiði halde hala kahkahalarla gülmekteymiþ. En sonunda padiþah bir ferman daha yayýnlatmýþ:
-"Eþeðimi aðlatana ikibin altýn" diye. Yine ülkenin dört bir tarafýndan adaylar gelmiþ ama eþeði bir türlü aðlatamamýþlar. En sonunda Nam-ý Kemal gelmiþ.
- Bizi eþekle yalnýz býrakýn, demiþ. Ahýrda geçen 1-2 dakikadan sonra eþek baðýra baðýra aðlamaya baþlamýþ. Padiþah ikibin altýný verirken önce güldürmek, daha sonra aðlatmak için ne yaptýðýný sormuþ. Cevap þöyle olmuþ:
- Ýlk geliþimde eþeðe "Benimki seninkinden büyük" dedim, eþek gülmeye baþladý. Ýkinci geliþimde ise çýkartýp gösterdim...
Puan Ver
 Toplam Puan  15  Ortalama  3.75
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   deliler    Ýyi Kekeme
   Kim tanýyacak    olay yeri
   Rahip Temel    Yeniçeriler
   Farz    Uçurum
   Doktor    Asker Rüyasý
   Hangisi Baban    Sahte Alarm
   Mum    Temel ve dursun
   Altý Kaðýt    Saddamýn Bombasý
   Yanlýþ Numara    Kolay Ameliyat
   Çay    Susuzluk
    BlueSash.NET 2001-2007