Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kadýn erkek (çapkýn) fýkralarý
F�kralar
 
Cadýlar partisi
 Okunma  1326
 Evli bir çift cadýlar partisine davetliydi.Dýþarýya çýkmak için hazýrlanýrlarken kadýnýn migreni tuttu, evde kalmak zorundaydý.Kocasýna, partiye yalnýz gitmesini, onun eðlencesini bozmak istemediðini söyledi.Biraz tartýþtýktan sonra adam kostümünü giydi ve partiye gitti kadýn da birkaç aspirin alýp yattý. Biraz uyuduktan sonra kendini daha iyi hissederek uyandý ve partiye giderek kocasýna sürpriz yapmaya karar verdi.Tam hazýrlanýrken "acaba ben yanýnda deðilken kocam neler yapýyor" diye düþündü ve kocasýnýn kendisini tanýmamasý için deðiþik bir kostüm giyerek partiye gitti. Oraya vardýðýnda bir kenarda onu izlemeye baþladý. Kocasý arka arkaya deðiþik kýzlarla ve onlarla çok yakýnlaþarak dansediyordu, nereye kadar gidebileceðini görmeye karar verdi.Kocasýna yaklaþtý,Onunla çok samimi bir þekilde dansetmeye baþladý,kulaðýna dýþarýya çýkabileceklerini fýsýldadý. Arabalardan birine girerek seviþtiler ve gece yarýsýndan önce maskeler çýkarýlmadan kadýn eve gitti, kocasýnýn dönüþünü beklemeye baþladý. Adamsabaha karþý 01.00 sularýnda ve döndü ve doðru yataða gitti. Kadin :
-"Parti nasýldý kocacýðým" diye sordu, Adam da:
-"Sensiz hiç eðlenemedim tatlým" diye yanýtladý. Kadýn,
-"Ýnanmýyorum" diye cevapladý, "Bahse girerim çok eðlenmiþsindir" Adam
-"Gerçekten hayatým. Partiye gittiðimde bazý arkadaþlarla sýkýldýk, alt kata inip bütün gece poker oynadýk. Fakat kostümümü ödünç verdiðim o Allah'ýn cezasý herif bir eðlenmiþ, bir eðlenmiþ, anlata anlata bitiremedi....
Puan Ver
 Toplam Puan  12  Ortalama  6.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Poh    Hatýrla
   Bu Temel nasýl öldü yahu    Para Nerde??
   bjkli    ucak
   Tahir ile Mahir    Evde midir?
   Üç Kafadar    Küçükken
   Evli gibi...    Papazýn Papaðanlarý
   durak    Siz de Atin
   Seni memnun etmek için.    Yarým Akýllý
   Ben almadým    Evlenme teklifi
   arsýz gelin    Pahalý papaðan
    BlueSash.NET 2001-2007