Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Eþeðin Gölgesi
 Okunma  1027
 Meþhur Yunanlý Hatip Demostenes, bir gün Atina'daki bir toplantýda konuþmak için kürsüye çýktýðýnda, ahali aralarýnda konuþmayý býrakýp gürültüyü kesmedi.

Bunun üzerine Demostenes halka hitaben þöyle dedi:

"Size yalnýzca iki cümlecik söyleyeceðim."

Sözünü tamamlar tamamlamaz da, bir fýkra anlatmaya baþladý:

"Vaktiyle bir Atinalý bir yere gitmek için bir eþek kiralamýþ. Eþeðini kiraya veren adam da ayný yere gideceði için beraberce yola koyulmuþlar. Tam yarý yola geldiklerinde bir sýcak basmýþ. Dinlenmek için mola vermek zorunda kalmýþlar. Fakat ortalýkta hiç gölgelik bir yer yokmuþ. Eþeðin asýl sahibi hemen eþeðin gölgesine sýðýnmýþ. Bunu gören öteki adam hiddetlenmiþ:

'Oraya oturmak benim hakkým' demiþ.

'Niçin?'

'Çünkü eþeðini kiraladým ben!...'

'Ama ben eþeðin gölgesini kiraya vermedim ki!'

Derken aralarýnda muazzam bir kavga çýkmýþ..."

Demostenes, sözün burasýna gelince, hemen kürsüden indi. Halkýn:

"Sonra ne olmuþ, anlatsana?" diye baðýrmasý üzerine, tekrar kürsüye çýktý:

"Ey ahali," dedi. "Sizin iyiliðiniz için bir lâf edeyim dedim, dinlemediniz. Ama bir eþeðin gölgesini nasýl da merak ediyorsunuz..."

Onun bu sözleri orada bulunanlarý fena halde utandýrdý ve bu sayede Demostenes, kendisini þimdi dikkatle dinleyenlere güzel bir konuþma yaptý...

Puan Ver
 Toplam Puan  0  Ortalama  0.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Maç    Bir Tane Daha Solucan
   Sýcak Su    Dikenler
   Elma    Eþeðim Beklerim
   Çöl Gülü    ÞAKA MAKA...
   on üç on üç    temel karýsýna der ki
   Altýn pisuvar    neden gülmemiþ
   o akþam    Sanane 2
   sapan yapacaðým    insanve yasamý
   Herkes Yeþil    Uçak Motoru
   Altýn Restaurant    Saat
    BlueSash.NET 2001-2007