Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Eþeðin Gölgesi
 Okunma  981
 Meþhur Yunanlý Hatip Demostenes, bir gün Atina'daki bir toplantýda konuþmak için kürsüye çýktýðýnda, ahali aralarýnda konuþmayý býrakýp gürültüyü kesmedi.

Bunun üzerine Demostenes halka hitaben þöyle dedi:

"Size yalnýzca iki cümlecik söyleyeceðim."

Sözünü tamamlar tamamlamaz da, bir fýkra anlatmaya baþladý:

"Vaktiyle bir Atinalý bir yere gitmek için bir eþek kiralamýþ. Eþeðini kiraya veren adam da ayný yere gideceði için beraberce yola koyulmuþlar. Tam yarý yola geldiklerinde bir sýcak basmýþ. Dinlenmek için mola vermek zorunda kalmýþlar. Fakat ortalýkta hiç gölgelik bir yer yokmuþ. Eþeðin asýl sahibi hemen eþeðin gölgesine sýðýnmýþ. Bunu gören öteki adam hiddetlenmiþ:

'Oraya oturmak benim hakkým' demiþ.

'Niçin?'

'Çünkü eþeðini kiraladým ben!...'

'Ama ben eþeðin gölgesini kiraya vermedim ki!'

Derken aralarýnda muazzam bir kavga çýkmýþ..."

Demostenes, sözün burasýna gelince, hemen kürsüden indi. Halkýn:

"Sonra ne olmuþ, anlatsana?" diye baðýrmasý üzerine, tekrar kürsüye çýktý:

"Ey ahali," dedi. "Sizin iyiliðiniz için bir lâf edeyim dedim, dinlemediniz. Ama bir eþeðin gölgesini nasýl da merak ediyorsunuz..."

Onun bu sözleri orada bulunanlarý fena halde utandýrdý ve bu sayede Demostenes, kendisini þimdi dikkatle dinleyenlere güzel bir konuþma yaptý...

Puan Ver
 Toplam Puan  0  Ortalama  0.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Denge    Ýþte Bu Yüzden
   Þaraplen parçasý    Þaþkýn Yolcu
   ateþ    Kullanýlmayan Kalp
   Kurusun Diye Astým    Altýma yaparým daaaaa
   Havuç    Mezar
   ayna.    Pilot
   KARABÖCEK    Araba Hýrsýzý
   Ne var ne yok?    Karavana
   Terzi Testiye Düþtü    Bush'u yakaladýlar
   Barbie    Sadýk
    BlueSash.NET 2001-2007