Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kadýn erkek (çapkýn) fýkralarý
F�kralar
 
Dul Kadýn
 Okunma  1287
 Jack ve arkadaþý Bob, kayak yapmaya Kuzeye gitmiþler. Bir kaç saat
yol aldýktan sonra korkunç bir kar fýrtýnasýna yakalanmýþlar.
Yakýndaki bir çiftlik evine arabalarýný çekmiþler ve evin çekici
hanýmýndan geceyi orada geçirmek için izin istemiþler.
- "Dul bir kadýným ben" diye açýklamýþ haným,
- "Eðer evimde kalmanýza izin verirsem komþular dedikodu yaparlar."
- "Endiþelenmeyin" demiþ Jack, "ahýrda da rahat edebiliriz."
Bir sene sonra Jack, dulun avukatýndan bir mektup almýþ.
Arkadaþý Bob'u çaðýrarak sormuþ:
- "Bob, þu çiftliðinde kaldýðýmýz çekici dul kadýný hatýrlýyor musun ?"
- "Evet, hatýrlýyorum."
- "O gece geç vakit eve gidip, o kadýnla yattýn mý ?"
- "Evet, itiraf etmeliyim ki bunu yaptým."
- "Ona kendi adýn yerine benimkini verdin mi peki ?"
Bob yüzü kýzararak cevap verir:
- "Evet, korkarým öyle yaptým."
- "Eh, sana çok teþekkür borçluyum dostum. Kadýn ölmüþ ve çiftliðini de
bana býrakmýþ."

Puan Ver
 Toplam Puan  8  Ortalama  4.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Lazlar    Yarýþma
   Savaþ siðortasý    Dul kadýn...
   Genç Deve    Denge Bozulur
   Naim Hoca    levitra
   komýnýst    Fax
   Cadýlar partisi    Ýþ Baþvurusu
   Kamyoncu    Ýddia
   Önemli adam    Tanrý Nerde?
   Kýlçýk    Yalan
   Kadeþ Savaþý    Asker Temel
    BlueSash.NET 2001-2007