Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Üç Kafadar
 Okunma  983
 Isfahanlý, Þirazlý ve Kaþanlý birlikte seyahat ediyorlardý ama ceplerinde metelik yoktu. Acýkýnca bir lokantaya girdiler. Yemekten sonra Isfahanlý yerinden kalkýp lokantacýya gitti ve "Paramýn üstünü verir misiniz?" dedi. Daha parasýný bile almamýþ olan lokantacý sinirlenerek "Bana para vermedin ki üstünü isteyesin!" diye baðýrdý. Herkes baþlarýna üþüþtü. Birisi lokantacýya "Bir daha düþün. Belki parayý almýþsýndýr" derken Þirazlý yanlarýna geldi ve "Ben yemek parasýný öderken bu biçare Isfahanlý da parasýný veriyordu" dedi. Lokantacý bu kez onunla da verdiydin vermediydin davasýna baþladý. Tam bu sýrada Kaþanlýnýn lokantanýn ortasýna oturmuþ aðladýðýný gördü. "Ne oldu? Niye aðlýyorsun böyle ?" diye sorduklarýnda "Neden aðlamayayým; benim paramýn da üstüne yatmasýndan korkuyorum!" dedi.
Puan Ver
 Toplam Puan  11  Ortalama  5.50
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Fatik Ürek    Temel Jet lee'ye karþý
   EV    ÇIÐLIK
   uyku haplarý    Jim&Mary
   Bi karýyu vuramadýlar    Yarýþma
   Bizde Burada Ýnecektik    temelin kulaklarý
   Ýçinde C yok    Bir Bardak Su
   Herkes güverteye    Þekerli havuz
   Rüya    Restorant
   tik    Ýntihar
   Kaynana    Diþi domuz
    BlueSash.NET 2001-2007