Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Okul (öðrenci öðretmen) fýkralarý
F�kralar
 
Mantýklý mý Yasal mý?
 Okunma  1004
 Bir öðrenci, lojistik ve organizasyon dersinin yazýlý sýnavýndan kalýyor.
Öðrenci: Siz beni cezalandýrýyorsunuz. Bunu hiç anlýyor musunuz?
Profesör: Evet tabi ki.Yoksa nasýl profesör olabilirdim?
Öðrenci: Ýyi o zaman. Size birþey sormak istiyorum. Eðer doðru cevabý verirseniz, ben kötü notumu alýyorum ve gidiyorum. Fakat bununla beraber eðer cevabý bilemezseniz bana iyi not vereceksiniz.
Prof: Anlaþýldý tamam. Sor bakalým.
Öðrenci:Yasal olupta mantýklý olmayan nedir? Mantýklý olupta ama yasal olmayan nedir? Ve de ne mantýklý ne de yasal olmayan nedir?
Profesör iyice bir düþündükten sonra hiç bir cevap veremiyor. Ve o öðrenciye iyi not vererek onu geçiriyor. Daha sonra profesör en iyi öðrencisini çaðýrýyor ve ayni sorularý ona soruyor. Öðrenci hemen cevap veriyor:
"Siz 63 yaþýndasýnýz ve 35 yaþýndaki bir bayanla evlisiniz. Bu yasal ama bununla beraber mantýklý deðil. Karýnýzýn 25 yaþýnda bir dostu var, bu gerçi mantýklý ama yasal deðil. Siz, karýnýzýn dostuna iyi bir not veriyor ve onu geçiriyorsunuz oysa ki o sýnýfta kalmýþtý. Bu ise ne mantýklý ne de yasal."
Puan Ver
 Toplam Puan  116  Ortalama  5.27
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Ben Yabancýyým    diþari boþal
   Çinli Çocuk    Tarým konferansý
   Anahtar    kis gunu
   Araþtýrmacý Temel    melemez
   Öksürük    At Yarýþý
   Araba    çapkýn
   Tilkinin Orucu    Yüz Yaþýnda Olaný Yok mu?
   Ýçki    UÇUÞ
   Otobüs    10,9,8,...
   Zayýf Not    Tercüme
    BlueSash.NET 2001-2007