Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Hayvanlar alemi fýkralarý
F�kralar
 
Karýnca
 Okunma  1782
 Ýþlediði bir suçtan dolayý onbeþ sene hapis cezasý yiyen adam, cezaevine girdiði gün yataðýnýn kenarýnda bulduðu bir karýnca ile çok iyi bir arkadaþlýk baþlatmýþtý. Adam, onbeþ sene boyunca karýncayý eðitmiþ, onunla yoldaþ, candaþ, arkadaþ olmuþtu. Artýk karýnca öyle bir hale gelmiþti ki, adam "dur" deyince duruyor, "yürü" deyince yürüyor, "takla at" deyince takla atýyordu. Yani konuþmak dýþýnda adam ne derse onu yapýyordu.
Cezaevinden çýkarken karýncayý boþ bir kibrit kutusuna koydu. Çýkar çýkmaz güzel bir lokantaya gitti, sipariþlerini verdi. Yemeðini beklerken "Þu garsona karýncamýn özelliklerini göstereyimde bir þaþýrtayým" diye düþünmüþ ve karýncayý çýkarýp masanýn üzerine koymuþtu.
Garsonu çaðýrdý :
- Bakar mýsýnýz ?
- Buyrun beyefendi, diye adamýn yanýna gelince, adam parmaðý ile karýncayý iþaret ederek,
- Þu karýncayý görüyor musun ? diyerek baþladýðý sözünün sonunu getirmeden, garson telaþla :
- Özür dilerim beyfendi görmemiþtim, diyerek baþparmaðý ile karýncayý ezip, masayý siler.
Puan Ver
 Toplam Puan  46  Ortalama  5.75
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Senden Hýzlý Koþsam Yeter    Oðlum benim
   Namaz Batýl Oldu    Anneniz ne diyor?
   Trafik Cezasý    delicik
   Neydin ne oldun    Zehirlimiydik
   Yangýn    Hafýzanýn Böylesi
   Rahibe ve gelecek    heykel gibi
   Hediye Papaðan    Deliler
   Oruspi    kim daha zeki
   Feminist    Call center
   Sünnet    Nasa
    BlueSash.NET 2001-2007