Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Nam-ý (Namýk) Kemal fýkralarý
Fkralar
 
Beþ Posta
 Okunma  1560
 Namýk Kemal, Amerika'dan yurda dönmek uzere transatlantikte seyahat ederken gemi batar.Bizim ki tahta parçalarýna tutunup hayatta kalmaya calýþýrken ileride canýný kurtarmaya çalýþan birini görür ve hemen onu kurtarmak için ona doðru yüzmeye baþlar..Ama bir bakar ki kurtardýðý kiþi Cindy Crawford'dur.. Neyse bunlar birlikte ýssýz bir adaya çýkarlar..

Cindy hemen atlar :

-Sen benim hayatýmý kurtardýn, dile benden ne dilersen..

Bizimki mütevazidir

-Nolacak ya insanlýk görevi bu, önemli deðil.der.

Cindy israr eder ve bizimki dayanamaz ve

-Tamam o zaman, bir kere ver der.Ýþlem tamamlanýr hemen o anda..Ertesi gün Cindy yine gelir ve

-Sen benim hayatýmý kurtardýn, dile benden ne dilersen.Kemal için cevap hazýrdýr

-Bir kere ver..Ýþlem yine tamamlanýr hemen..

Artýk Cindy her gün günde beþ kere bu soruyu sorar ve bu olay günde beþ kere tekrarlanmaya baþlar.. Yine Cindy ayný taleple gelince, Namýk Kemal bu sefer baþka bir þey ister :
-"Tamam, þimdi sen þu ateþin önüne otur" der ve Cindy'e kömür tozlarýndan bir býyýk yapar, sýrtýna bir ceket giydirir, baþýna bir kasket takar ve

-Þimdi sen bu þekilde atesin önünde bana sýrtýn dönük þekilde otur.der..Cindy þaþýrýr acaba sapýklaþtý mý bu, neyse bakalým ne olacak der içinden.. Cindy ateþin önünde o þekilde oturmaktadýr, Namýk Kemal uzaklaþýr ve Cindy'e yaklaþmaya baþlar ve þöyle der:

-Ya birader gecen gün gemi battý, birini kurtardým bir baktým ki Cindy Crawford'muþ, inan ol her gün beþ posta, her gün beþ posta..

Puan Ver
 Toplam Puan  0  Ortalama  0.00
Fkray Yazdr
  Seme Fkralar
   Apandist    ehliyet rusat
   Bahis    hastaneden kaçýþ
   satýþ    Anneler herseyi bilir
   Bir Dolar    Tek elle alkýþ
   hami hoca    Akýllý Köpek
   Hazýrcevap Çocuk    Hýrsýzlýk ayýp
   çocuk ve politika    Deli
   beni bayburta faksla    Çizgiyi Geçme!..
   Yas Tutuyorlar    Belkide haklýsýn
   Deliler    Þiþ
   Çakmak    Tesadüfe Bak
   Balýk Ýle Balýkçý    Servet
   Helal Olsun Türklere    Tuhaf Vampir
   Onu Dul Býrakma    Kadýn kulaðý
   Merdiven    Terk Edilirseniz Ýyi Fikir !
    BlueSash.NET 2001-2007