Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
Ak & Sevgi Yazlar

Çapkýnlar Ýçin Burç Rehberi


Boða burcunu iyi bir restoran etkiler. Koç’u parfümler. Ýþte astrolog Claire Petulengro’ya göre, insaný burcuna göre aþýk etme yollarý...

Koç Burcu: Önce güzel kokup kokmadýðýnýza özen gösterin. Lüks ve pahalý kokularý severler. Ucuz giyinmeyin.

Boða Burcu: Hayatlarý yemek, seks ve para üzerine kurulduðundan iyi bir restoran, gece kulübünden daha etkili olur.

Ýkizler Burcu: Onu yeni açýlmýþ bir yere götürün. Çok zor elde edilen rolü de oynamaya kalkmayýn.

Yengeç Burcu: Biraz uzak durun. Onlar sýrlarýný koruyanlardan hoþlanýrlar. Size güvenmesi zaman alacaktýr.

Aslan Burcu: Ne kadar para kazandýðýnýzý, baþarýnýzýn göstergesi olarak algýlayacaðý için kazancýnýzý bilmek ister.

Baþak: Detaya çok dikkat ettiklerinden giyiminize ve saçýnýza özen gösterin.

Terazi: Gülmeyi pek severler. Komik fýkralar ve hikayeler anlatýn. Ama þarký söylediklerinde sakýn gülmeyin. Müziðe karþý kabiliyetleri olduðunu sanýrlar.

Akrep: Kendiniz olun. Farklý görünmeye çalýþanlardan hoþlanmazlar.

Yay: Onlarlayken alýþýlmýþ ve denenmiþ metotlar kullanmayýn. Yenilik severler.

Oðlak: Onun için ne kadar kazandýðýnýz, hangi ülkeleri gördüðünüz, kimleri tanýdýðýnýz önemlidir. iltifatý sever.

Kova: Kendilerini beðenmiþ gibi görünürler ama aslýnda deðildirler. Aptal hiç deðildir. Romantiktirler.

Balýk: Denizle ilgili her þeyi severler. Ýnsanlar hakkýndaki kararlarýnda genelde yanýlmazlar.

Bu yaz 75891 kez okundu.

 | nceki Fkra
ask-sevgi | Sonraki Fkra
Yazy Yazdr
    BlueSash.NET 2001-2007