Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
Ak & Sevgi Yazlar

Ýlk Adým


Eðer, þu an bir birliktelik yaþýyorsanýz, cevap “evet” olacaktýr. Erkekler, kadýnlarýn ilk adýmý atmasýna bayýlýr. Bu heyecan vericidir, erkek arzu edildiðini hisseder ve bu his kendisini daha rahat ifade etmesini saðlar.

Fakat, eðer henüz bir iliþkinin baþlangýcýndaysanýz, cevap “hayýr” olacaktýr. Kollarýnýzý boynuna dolayýp onu öpmeye çalýþmanýzý garipseyecektir.

Fakat, bu çoðunlukla olmaz. Cinsellik konusunda en agresif kadýn bile kendiliðinden adým atmaz. Ama karþýsýndaki adamý gerçekten çok istediðini belli eder. Erkekler bunu sever mi? Kesinlikle. Gerçek þu ki, gece yataklarýna uzandýklarýnda hayalini kurduklarý tek þey budur.

Siz büyük ihtimalle partnerinize karþý çok açýk davranýyorsunuzdur. Ama erkekler bazen kalýn kafalý olabiliyorlar. Ýþte size, onlarý aydýnlatmanýza yardýmcý olacak beþ tavsiye...

1. Onu davet edin.

Bir içecek en iyi teklifi yapmanýzý saðlar : “Bizde bir kahve içmeye ne dersin?”

2. Ona dokunun.

Elinizle koluna dokunmanýz veya gögüsleriniz koluna çarpmanýz en akýllýca yol olacaktýr. Durabileceðiniz veya oturabileceðiniz en yakýn mesafede durmaya da dikkat edin.

3. Ona iltifat edin.

Þakalarýna gülün. Gözlerinin içine bakýn ve gülümseyin. Söylediði þeylere pozitif cevaplar verin. Erkekler bu tür þeylerin hepsini cesaret verici bulurlar.

4. Muhabbet cansýzlaþýrsa, býrakýn öyle kalsýn.

Erkekler, bir adým atmadan önce çoðunlukla sessiz kalýrlar. Bu anýn kaçmasýna izin vermeyin.

5. Kýþkýrtýcý sorular sorun.

Mesela, ayak ovalamada ne kadar iyisin?, Ýyi öpüþür müsün?, Sabah kaçta uyanman gerekiyor?...anlarsýnýz ya...

Bu yaz 139748 kez okundu.

 | nceki Fkra
ask-sevgi | Sonraki Fkra
Yazy Yazdr
    BlueSash.NET 2001-2007