Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Yldzlar
 
 Güneþ

Güneþ yapýsý itibariyle evrendeki en parlak yýldýzdýr.Güneþ sisteminin merkezi ve tüm horoskoplarýn yöneticisidir. Güneþin gücü yaþam kaynaðý olmasýndan kaynaklanýr. Güneþ çok önemli unsurlarý yönetir. Bunlar kýsaca gurur,kararlýlýk, kalp, zindelik, saðlýk ve motivasyondur. Güneþ egoyu simgeler. Kendinizi nasýl algýladýðýnýzý,nasýl anlamlandýrdýðýnýzý ve kendinize olan saygýnýzý yönetir. Bu gezegen ayrýca çevrenizde insanlar üzerinde yarattýðýnýz izlenimi de simgeler. Erkeksi bir gücü ve ayný zamanda da otoriteyi simgeler.

Güneþ ýþýk saçar, çevresini aydýnlatýr ve enerji verir. Toplum içindeki statü ve yerinizi yönetir.Eðer Güneþ Jüpiter ile bir etkileþim içerisindeyse, Jüpiterin simgelediði iyilik daha da ön plana çýkacaktýr. Böylece Jupiter dünyaya iyilik, zenginlik ve güzelliðini daha güçlü bir þekilde yansýtacaktýr. Güneþ, zodyaðýn 12 burcunun çevresini 1 senede dolaþýr. Güneþ kalbi temsil ettiði kadar kalbin de koruyucusudur. Aslan burcunun yöneticisi konumundadýr.

Güneþ, kova burcunda güçsüz, terazi burcunda zayýftýr.Olumlu yönleri, yaratýcýlýk, þefkat, yumuþak yüreklilik, cömertlik, olgunluk ve organizatörlüktür. Olumsuz yönleri ise kibirlilik, zorbalýk,savurganlýk ve lükse düþkünlüktür.
    BlueSash.NET 2001-2007