Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Koç ( Aries )
 21 Mart - 20 Nisan
 Element: Ateþ
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    Kadn ve Ak, Evlililik

  Koç kadýnýnýn, Koç erkeðiyle çok benzer olmasý kimi þaþýrtýr ki! Kadýn biraz daha özel, içten, dürüst, altta kalmayan, çok akýllý ve uygun þekilde iþlenebilir biridir. Baðýmsýz ve analitik düþünceyle verdiði kararlarda, kimsenin kendisine yol göstermesine izin vermez. Eðer o, erkeðin kendisi için doðru kiþi olduðuna inanýyorsa, bu erkeðin ondan kurtulma þansý hiç yoktur. Cinsel konularda da inisiyatifi ele alýr ve dizginleri elinde tutar ama bu, ihtiras dolu saatlerde kendini býrakmayacaðý anlamýna gelmez. Koç kadýný dinamik, ara sýra saldýrgan, hareketli, yüksek gerilim altýnda kalabilecek gibi görünen, bunun yanýnda nadiren sert ve dayanýksýz olan, baþkalarýnýn üstünlüklerini eðer gerçekten öyleyseler kabul eden biridir. Doðru kiþiyi bulduðunda, beklen tileri karþýlandýðý sürece sadýktýr. Evlilikte çocuklar, onun için çok büyük bir rol oynar. Sorumluluklarýn büyük bölümünü severek üstlenir. Zaten Koç kadýnýný mutlu etmek için, ona bir sorumluluk sunmak gerekir. Curcunayý, deðiþimi ve alýþýlmamýþ þeyleri sever. Ateþli bir ralli sürücüsü olmasý pek seyrek görülen bir þey deðildir.
      BlueSash.NET 2001-2007