Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Koç ( Aries )
 21 Mart - 20 Nisan
 Element: Ateþ
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    Erkek ve Ak, Evlililik

  Kendinizi Koç erkeðinin ihtiras, coþku ve canlýlýðýyla sürüklenmeye býrakýn, ama yine de her zaman yanýnýzda bir dönüþ bileti bulunsun, çünkü size karþý olan ilgisini aniden yitirmesi beklenmedik bir þey deðildir. Koç, yalnýz bir gezgindir ve hep öyle kalýr, özgürlüðünü her þeyden çok sever.

  Onu yakalamak için bütün cazibenizi kullanmalýsýnýz ve her an özgür olduðunu, her an gidebileceðini ona hissettirmelisiniz. Kendinden emin hareketlerinden korkmayýn. Ýlk defasýnda doðrudan size gelecek ve sizi, kendisinin sevmeye deðebilecek tek erkek olduðuna inandýrmaya çalýþacaktýr. Bununla birlikte, sadece kendisini düþünür ve çevresinde kümesteki tek horozun kendisi olacaðý bir harem ister. Kendinizi koruyun ve zekânýzla, kendinize güveninizi ona hissettirmeyin. Koç erkeði uyumlu, az sýrrý olan ve kendisine samimi iltifatlar edecek, kendisine hayran kalacak bir kadýn aramaktadýr.

  En büyük baþarýnýzý, Koç erkeði yaþlandýkça ve boynuzlarýný duvara çarpýp yavaþ yavaþ kendinden sonra kilerle çevresini sevindirmeyi düþünmeye baþladýðýnda elde edeceksiniz ki bu genelde 30 yaþlarýnda olur. Ama o halâ dizginleri elinde tutmak ve muhtemel bir evlilik tarihini kendisi belirlemek isteyecektir. Onu bir daha görmek istemiyorsanýz, gizlice de olsa bir evlilik teklifi yapýn.

  Koç erkeðinin, sizi geleceðinin bir parçasý olarak görmesini saðlaya bildiyseniz, hayat boyu sadýk bir erkek ve sevecen bir âþýk kazandýnýz demektir. Ve onu baba yaptýðýnýz da, diðer kadýnlara karþý tüm ilgisini yitirecek ve sadýk bir baba olacaktýr. Eðer ona iyi bir eþ ve çocuklarýna da iyi bir anne olduysanýz, sizi da ha fazla sevecektir. Kendine hakim olamamasý ve öfke nöbetlerine eðilimli olmasý gibi huylarý, evlenince de geçmeyebilir. Yine de bunu çok abartmayýn. Çünkü genelde öyle demek istememiþtir ve kýsa zamanda yeniden sakinleþir.
      BlueSash.NET 2001-2007