Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Seme Videolar
Fesupanallah 3.Bölüm 4.Kisim Fesupanallah 3.Bölüm 4.Kisim
kuzey Ruzgari bölüm 1 kisim 4 kuzey Ruzgari bölüm 1 kisim 4
pala kermes 2 pala kermes 2
pala kermes 3 pala kermes 3
Zeliha'niin Gözleri 1.bölüm kisim 2 Zeliha'niin Gözleri 1.bölüm kisim 2
Ramazan zel

Oruçta migrene son verin


Uzun süre açlýðýn tetiklediði migrene doðru gýdalarýn seçimiyle son verebilirsiniz. Ýftarda kýzartma, aþýrý yaðlý, aðýr þerbetli yiyecekler ve asitli içecekleri tüketmeyerek migreni önleyebilirsiniz.

RAMAZANIN gelmesiyle birlikte migren ataklarý yaþayan hastalarý da uzun süreli açlýkla nasýl baþa çýkarýz endiþesi sardý. Kadýnlarýn yüzde18’inde erkeklerin yüzde 6’sýnda görülen migren çoðunlukla tek taraflý, zonklayýcý baþ aðrýsý ýþýk ve ses hassasiyetiyle kendisini gösteren bir hastalýktýr. Stres, olumsuz yaþam koþullarý, çevresel tetikleyiciler olduðu gibi hormonal deðiþimler, tüketilen besinler de migreni tetikleyebiliyor. Bunlar içinde öðün atlamak, uzun süren açlýk periyotlarý migren ataklarýný tetikleyen en önemli sebepler. Ramazan ayý beslenme þekillerinin deðiþtiði ve öðün sayýsýnýn azaldýðý bir dönem olmasý nedeniyle baþ aðrýsý ve migren þikayetlerinin arttýðý bir dönem olur. Özellikle kan þekerinde meydana gelen iniþ çýkýþlar açlýkla birleþip migren üzerinde büyük bir etki yaratabiliyor. Bu nedenle iftardan sonra öðünleri düzenli yemek büyük önem taþýyor. 

Balzemik aðrýyý tetikliyor

Migren atak sýklýðý fazla olan ve oruç tutan bireyler iftarda aþýrý yaðlý, karbonhidrat ve kýzartama aðýrlýklý beslenmekten ziyade zeytinyaðlý sebze yemeklerine aðýrlýk vermeli farklý içerikli ev yapýmý veya hazýr paket çorba içimine özen gösterilmeli ve yeterli miktarda sývý alýmýna dikkat etmelidir. Migren ataklarýný tetikleyen çikolata, kafeinli ve kolalý asitli içecekler, tütsülenmiþ peynirler, turþu, balzemik sirke ve çok þerbetli hamur tatlýlarýný yerken oldukça dikkatli olunmalýdýr. Ýftardan 1-2 saat sonra yapýlacak 30-40 dakikalýk tempolu yürüyüþler ise açken vücudun yarattýðý stresten kurtulmanýza yardýmcý olacaktýr. 

Bal ve biberiyenin gücünden yararlanýn

KAYNAYAN  suya 1 tatlý kaþýðý biberiye bitkisini limon kabuklarý ile 4 dakika kýsýk ateþte kaynatýn. Ilýyýnca süzün, þeker veya tatlandýrýcý katmadan sadece besleyici deðeri yüksek olan 1 tatlý kaþýðý bal ile tatlandýrarak için. Aðrýlarý daha aðýr seyreden migren hastalarý biberiye yerine aslanpençesi de tercih edilebilir.Bu yaz 1498 kez okundu.

 | nceki Yaz
ramazan-ozel | Sonraki Yaz
Yazy Yazdr
    BlueSash.NET 2001-2007