Temel (Karadenizli) fýkralarý
Belki Seni Götürür
Temel ölüm döþeðinde ölmek üzereymiþ. Karýsýný çaðýrmýþ ve demiþ ki :
- Bak Fadime en güzel elbiselerini giyin, tak takýþtýr, süslen yanýma otur
demiþ.
Fadime:
- Bey sen bu durumdayken ben nasýl süslenirim ?
Temel:
- Öyle deme Fadime Azrail gelir belki seni beðenir benim yerime seni öbür tarafa götürür
demiþ...

www.bluesash.net