Hayvanlar alemi fýkralarý
Papaðan
Bir adam misafirliðe geldiðinde bir papaðan görmüþ.
Papaðanýn sahibi:
-Bu papaðanýn sol ayaðýný tutarsan ingiizce, sað ayaðýný tutarsan fransýzca konuþur demiþ.
Adam:
-Ya iki ayaðýný birden tutarsam ne yapar?
Papaðan hemen atýlýp:
-O zaman yere düþerin salak! demiþ.


www.bluesash.net