Temel (Karadenizli) fýkralarý
Madem ki Gördün
Birgün Temelle Dursun güzel bir günde dolasmaya çýkmýþlar.
Biraz ilerlemiþler
Dursun:
- Uyy Temel cördün mü cördün mü ?
demiþ. Temelde büyük bir telaþla :
- Neyi?
demiþ.
Dursun :
- Hava da uçuþan kuþlarý.
Temel de :
- Cördüm cördüm
demiþ. Az daha gitmiþler
Dursun yine :
- Temel cördün mü cördün mü ?
demiþ.
Temel yine :
- Neyi ?
Dursun :
- Ormanda açan çiçekleri
demiþ.
Temel yine:
- Cördüm cördüm demiþ.
Az daha gitmiþler Dursun yine :
- Uyy Temel cördün mü cördün mü
demiþ.
Artik bu sözden býkan
Temel :
- Ula cördüm cördüm
demiþ.
Bu kez Dursun :
- Ula madem cöreysun da niye basayisun ayaðinun altinda ki boka....

www.bluesash.net