Türk ingiliz alman fransýz fýkralar
tom ve george
Tom ve George nasada iki astronot.Uzay mekiði ile ertesi gün uzaya çýkacaklar.Son olarak eve gönderilirler.Akþam olunca Tom'un caný sýkýlýr ve George'u telefonla arar.
-"George caným çok sýkýldý .Kasabaya gidip iki bira içelim"der.
George ise
-"Tom ,benimde caným çok sýkýldý .Fakat yarýn uzaya çýkacaðýz.Yarýn alkollü olduðumuzu anlarlarsa göndermezler "der.
Tom ise
-"sadece iki tek atarýz kimse anlamaz"der.
George
-"tamam"der.
Bir barda buluþurlar.Fakat buluþtuklarý barda Barmen bunlarý tanýr.Bunlara içki vermez.Tom ýsrar eder fakat nafile.Baþka bir bara giderler.Oradaki barmende bunlarý tanýr ve bunlara bira vermez.Birkaç bara daha gittikten sonra gece ilerler ,Tom'un caný iyice sýkýlýr.
-"George" der Tom.
-"hani uzay mekiðine yakýt koyarlarken kokusunu sende farkettinmi ayný viski gibi kokuyor".
George
-"bende farkettim .Ama zehirlenmeyelim"der.
Tom
-"bizde bir duble alýrýz"der.Ve nasaya giderler.NASA'daki görevli bunlarý içeri almaz .Bunlarda "sonkontrolleri yapacaðýz"derler ve içeri girerler.Uzay mekiði yakýtýndan birer duble içerler .Sabah olmadan eve dönerler.Sabah Georgenin telefonu uzun uzun çalar.Telefondaki Tom'dur.
-"George seninde karnýn aðrýyormu"der George
-"evet,hemde çok fazla aðrýyor".Tom
-"öyleyse sakýn osurma "der.George
-"neden "diye sorar.Tom
-"çünkü ben seni tokyodan arýyorum...

www.bluesash.net