Temel (Karadenizli) fýkralarý
Duyuru
Temel' in bir gün kaynanasý kaybolur. Temel hemen
gazeteye ilan verir. Ýlan aynen þöyledir:
- Kaynanamu kaypettum. Körenlerin insaniyet namýna körmemezlikten
kelmeleri rica olunur.

www.bluesash.net