Doktor fýkralarý
Çetin
Ameliyathane kapýsýnda dört dönen adama, hemþire müjdeyi vermiþ:
- Beyfendi bir oðlunuz oldu!
Adam sevinçle haykýrmýþ:
- Yaþasýn, ismi Çetin olacak, oðlum benim!
Hemþire biraz yüzünü ekþiterek adamýn yanýna gelmiþ ve:
- Ancak Çetin'in bir kolu yok, demiþ.
Adam üzülerek:
- Olsun ben Çetin'im için herþeyi yaparým, onu gösterin bana, demiþ. Bunun üzerine hemþire:
- Ama Çetin'in diðer kolu da yok, demiþ.
Adamýn afallamasý sürerken hemþire sayývermiþ:
- Ve Çetin'in bacaklarý da yok , üstüne üstlük gövdesi de yok...
Adam dayanamamýþ:
- Yeteeer, Çetin'imi gösterin bana diyerek ameliyathaneye dalývermiþ. Ameliyat masasýnýn baþýna geldiðinde bir bakmýþ ki Çetin sadece bir gözden ibaret. Adam dumura uðramýþ bir halde:
- Çetin'im Çetin'im diyebilmiþ.
Bunun üzerine ameliyatý yapan doktor adama yaklaþmýþ elini omzuna atarak:
- Beyfendi Çetin sizi göremez, o maalesef kör...

www.bluesash.net