Temel (Karadenizli) fýkralarý
Yýlan Temel
Yýlan Temel, yýlan Dursun'a sormuþ:
"Ula Dursun, biz zehirli miydik?
-Niye sordun?
-Dilimi ýsýrdým da...

www.bluesash.net