Doktor fýkralarý
Hafýza
Hasta doktora þikayet ediyordu;
-"Doktor bey hafýzam çok zayýf, herþeyi unutuyorum"..
-"Ne zamandan beri"?..
-"Ne, ne zamandan beri?..

www.bluesash.net