Temel (Karadenizli) fýkralarý
Tesadüfe Bak
Yeni eve taþýnan Cemal duvar kaðýdý sipariþi edecek, ne kadar gideceðini bilmiyor. Dekoratör Temel yeni kaðýt yaptýrdý bilir, diyorlar. Temel'e danýþan Cemal otuzyedi top sipariþ ediyor, iþ bitince on üç top artýyor. Cemal merak içinde Temel'e durumu anlatýnca,
- Tesadüfe pak, bende de onüç top artmýþti.

www.bluesash.net