Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kadýn erkek (çapkýn) fýkralarý
F�kralar
 
hala cinlere inanýyor!!!
 Okunma  1195
 Yeni evli çift balayý zamanýnda golf oynamaya karar verirler. Otellerindeki golf sahasýna inip golf oynamaya baþlarlar. Adam topa bir vurur top direk çalýlýklarýn arasýnda kaybolup beraberinde bir þeylerin kýrýldýðýna dair ses getirir.. Sesi takip eden çift topun harabe bir kulübenin camýný kýrdýðýný anlarlar. Ýçeri girdiklerinde iri kýyým bir adam koltukta oturmaktadýr. Çift üzgün bir vaziyette, -Kusura bakmayýn beyefendi bilerek olmadý çok özür dileriz zararýnýzý ödemeye de razýyýz, diyerek af dilerler.
Bunu gören adam:
-Hayýr hayýr esas ben size çok teþekkür ederim. Ben bir cinim ve 300 yýldýr bu lambadaydým.. Topunuz lambayý kýrarak benim serbest kalmama neden oldu.. Bu yüzden ne isterseniz yapacaðým ikinizinde birer hakký var, der.
Kadýn:
-Benim içinde hizmetçileri olan kapýsýnda son model arabalar duran bir villam olsun, der.
Cin:
-Ýsteginiz yerine getirildi bayan, der.
Adam ise düþünür.."Ev var araba var bende 1 milyon dolar istiyeyim diyerek hemen söze giriþir:
-Cin bende hesabýmda 1 milyon dolar istiyorum.
-Beyefendi sizin de isteðiniz yerine getirildi. Fakat benimde bir isteðim var biliyorsunuz 300 senedir bir lambada kapalýyým ve caným acaip kadýn çekiyor. Bu isteklerinizin karþýsýnda bende hanýmýnýzla beraber olmak istiyorum, der.
Adam bu istek karþýsýnda sinirlense de cinin yaptýklarýndan dolayý biraz yumuþar ve cin olduðunu düþünüp bir daha karþýlarýna çýkmayacaðýný düþününce karýsýna bakar. Karýsý da yakýþýklý cinle bir beraberliðin zararlý olmayacaðýný düþünüp kabul eder. Kadýnla cin arka odada iþlerini bitirmiþler kadýn giyinmektedir. Cin yatakta uzanýrken kadýna:
-Hanfendi kocanýz kaç yaþýnda?
-35 nolduki?
-Hiiç bu yaþa gelmiþ hala cinlere inanýyor

Puan Ver
 Toplam Puan  88  Ortalama  5.87
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Tren Kondöktörü    Takmayrum
   Ne Oldu?    Say
   Prova    Gazete
   Deli    Býrakýn Kendisi Düþer
   Köprü    3 çocuk
   Saç Kuvvetlendirici    Noþut
   Pilot    don
   Annem gel dedi    Kuru fasulye
   Testiyi Kýrmadan Önce    Kusur Çömlekte
   Bi    Anahtar deliði
    BlueSash.NET 2001-2007