Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Rahibe ve gelecek
 Okunma  1009
 Bir rahibe Chicago uçuþu için havaalanýndaymýþ. Beklerken bir köþede bir makine görmüþ, üzerinde "hem kilonuzu ölçün hem geleceðinizi öðrenin" yazýyormuþ.. rahibe "hmm bi deneyelim" diyerek makineye para atmýþ, üzerine çýkmýþ veee cazurt cuzurt makineden bir kaðýt çýkmýþ. Rahibe kaðýda bakmýþ þunlar yazýyor:
"Siz bir rahibesiniz, 80 kilosunuz ve Chicago'ya gidiyorsunuz" Tabi rahibenin pek hoþuna gitmiþ, ama sonra "yok caným" demiþ "bu herkese ayný þeyi söylüyodur." Derken rahibe bu iþi iyice kafaya takmýþ bi daha tartýlýcam bakalým nolucak diye, gitmiþ para atmýþ tartýlmýþ cazurt cuzurt veeee bu sefer çýkan kaðýt þöyleymiþ:
"Siz bir rahibesiniz, 80 kilosunuz, Chicago'ya gidiyorsunuz, ve 20 dakika içinde kendinizi gitar
çalarken bulacaksýnýz".
Rahibe "al iþte biliyordum" demiþ.."ben kiiim gitar çalmak kim.. amma da yalan" diye gitmiþ yerine oturmuþ. Birkaç dakika sonra rahibenin yanýna bir kovboy gelmiþ, sýrtýndaki gitarý rahibenin yanýna
býrakýp "5 dakika sonra dönücem gitarýmý biraz size býrakabilir miyim?"
demiþ, gitmiþ.
Bizim rahibe kucaðýndaki gitari evirip çevirirken bir süre sonra yavaþtan gitarýn tellerini týngýrdatmaya baþlamýþ... O anda kafasýnda þimþekler çakmýþ: "Aman tanrým gerçekten makinenin söylediði gibi oldu, burda oturmuþ gitar çalýyorum!!!"
Hemen kalkmýþ tekrar makineye gitmiþ, para atmýþ, tartýlmýþ.. ve cazurt cuzurt bu sefer þöyle bir kaðýt çýkmýþ:
"Siz bir rahibesiniz, 80 kilosunuz, Chicago'ya gidiyorsunuz ve birazdan herkesin içinde gaz kaçýracaksýnýz" Rahibe bunu okuyunca çok kýzmýþ: "Yoooo bu kadarý da fazla..ben hayatýmda asla böyle birþey yapmadým bundan sonra da yapmam!!! Bu sefer attý tutturamadý" Hýþýmla yerine doðru yürürken birden paaaat diye ayaðý kaymýþ, popo üstü yere oturmuþ ve o anda pýrrrrt diye gaz
kaçýrývermiþ!!! Rahibe artýk çýlgýna dönmüþ "Hayýr..hayýr buna inanamýyorum.. tanrým bi kere daha denemeliyim!!!" Ve koþa koþa tekrar makineye gitmiþ, para atmýþ, tartýlmýþ, cazurt cuzurt veeee kaðýt gelmiþ:
"Siz bir rahibesiniz, 80 kilosunuz, burda gitar çalýp gaz kaçýrmakla meþgulken Chicago uçaðýný kaçýrdýnýz!!!!!!!"

Puan Ver
 Toplam Puan  110  Ortalama  5.50
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   IMF ve Çoban    Herkes Yeþil
   Erzurumli ile Kayserili    Parmak
   Ütücü    Çocuklarýn Duasý
   Beni tanýdý    Yazýcý
   Acemi Bülbül    Müesseseden
   POLÝS    temel ile dusun
   fb taraftarý    Evet mi Hayýr mý?
   Bizi kim alýr?    Evliliðin böylesi
   Ben de bunlarý unutacaðým    Titanik
   Þaþkýn Yolcu    Üstünü Arayacaðým
    BlueSash.NET 2001-2007