Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Mühendis fýkralarý
F�kralar
 
Ziraat Mühendisi
 Okunma  1033
 Bir bankanýn zirai krediler bölümünde çalýþan bir ziraat mühendisi, zirai kredi baþvurularýný yerinde incelemek için bir köye iþ ziyaretinde bulunur. Akþam hava kararmak üzereyken köyden ayrýlýr. Yarý yolda arabasý arýzalanýr ve inip baktýðýnda tamirinin mümkün olmadýðýný görür. Bu gece burada bir baþýma ne yapacaðým diye kaygýlanýrken ileride bir ev olduðunu ve ýþýðýnýn yandýðýný görür. Eve giderek kapýyý çalar. Kapýyý genç ve oldukça güzel bir bayan açar. Ve bayan þöyle der:
- Buyrun beyefendi. Ben kocasý askerde olan ve burada yanlýz yaþayan bir bayaným. Size nasýl yardýmcý olabilirim?
Adam da:
- Ben bir bankanýn zirai krediler bölümünde çalýþan bir Ziraat Mühendisiyim. Arabam bozuldu ve yolda kaldým. Geceyi burada geçirmem mümkün mü acaba?
-Tabiki der kadýn ve birlikte içeri girerler. Kadýn adamýn yanýna gelerek:
-Bakýn beyefendi ben kocasý askerde olan ve bu evde tek baþýna yaþayan bir bayaným. Her hangi bir arzunuz var mý?
diye sorar. Adam da acýkmýþ olduðunu ve mümkünse kadýndan yiyecek birþeyler hazýrlamasýný ister.
Kadýn adamýn isteðini yerine getirir ve çok güzel bir sofra hazýrlar. Yemekten sonra kadýn adamýn karþýsýna geçerek:
- Beyefendi, ben kocasý askerde olan ve bu evde tek baþýna yaþayan bir bayaným. Baþka bir arzunuz var mýydý acaba?
diye sorar. Adam yemek için teþekkür eder ve eðer mümkünse yemeðin üzerine çay içmek istediðini söyler. Kadýn çayý demler ve birlikte çaylarýný içerler.
Çay faslýndan sonra kadýn yatak odasýna gidip en þuh ve seksi geceliðini giyerek adamýn karþýsýna çýkar ve
- Beyefendi, ben kocasý askerde olan ve bu evde tek baþýna yaþayan bir bayaným. Baþka bir arzunuz varsa çekinmeden söyleyin onu da yerine getireyim. der. Adam da artýk uyku saatinin geldiðini ve kadýnýn ona bir yatak hazýrlamasý halinde uyumak istediðini söyler. Kadýn yataðý hazýrlar ve Ziraat Mühendisi uyur.
Sabah olup uyandýðýnda adam kadýný evin içinde göremez ve eviv bahçesine çýkar. Kadýn orada hayvanlara yem vermektedir. Fakat bir olay adamýn tuhafýna gider. Çünkü bahçede bir tavuk ve 5 horoz vardýr. Adam kadýna sorar:
- Hanýmefendi,1 tavuða 5 horoz fazla deðil mi? Ben bu durumdan bir þey anlayamadým da... Kadýn bu soruya cevap verir:
-ANLAMAYACAK BÝRÞEY YOK BEYEFENDÝ. O HOROZLARIN 4 TANESÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSÝ...

Puan Ver
 Toplam Puan  16  Ortalama  8.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Yanýklar    Þapka
   Hindi    10,9,8,...
   Haydar 'ýn Ýkna MektubuHaydar 'ýn Ýkna Mektubu    Kompliman
   Zayýflama Metodu    Dahasý Var
   fanatik    Pazarlýk
   Hasta    Danýþman
   saf köylü:)    Ne Biçim Ýlaç ?
   Faytoncu    Abdurrezzak...
   Son aptallýk    Mikrofon
   Tünel    Homoseksuel olsun
    BlueSash.NET 2001-2007