Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Sarýþýn fýkralarý
F�kralar
 
Sarýþýn Dedektifler
 Okunma  970
 Üç sarýþýn detektif olmak üzere polis teþkilatýna müracaat etmiþler.
Yapýlmasý icap eden bir sürü imtihandan birini idare etmek de Komiser Kâzým'a düsmüs. Komiser Kâzim birinci kiza beþ saniye müddetle bir dosyadan çýkarttýðý bir resmi göstermiþ ve "Söyle kýzým" demiþ "Bu bir suçlunun resmi, bu adamýn bariz ne özelliði var? Bunu ileride nasýl tanýrsýn?"
Kýz þöyle bir durmuþ ve "Çok kolay" demiþ "Adam tek gözlü" Komiser Kâzým resime bakmýþ ve "Kýzým bu resim profilden, yani yandan çekilmiþ. Tabi tek göz göreceksin..." demiþ ve ayný resimi ikinci kýza gösterip ayný suali sormuþ ve "Bana bak" diye ilave etmis "Doðru dürüst
bir cevap ver"
Ikinci kýz "Bu adamý tanýmak çok kolay" demiþ "Çünkü adamýn tek kulaðý var" Komiser Kâzým "Kýzým" diye baðýrmýþ "Bu resim profilden dedik yaa!...Adamýn suratýnýn öbür yanýný göremiyoruz. Onun için kaç gözü, kaç kulaðý olduðunu bilemeyiz..."
Kâzým üçüncü kýza "Kýzým lütfen akýllý bir cevap vermeye çalis. Beni çildirtma. Bu adamin bariz özelliði nedir, bu adamý ileride nasýl tanýrsýn?" diye sormuþ Kýz "Bu adam lens takýyor" diye cevap vermiþ.
Komiser Kâzým saskin, þaþkýn resime bakmýþ ama adamýn lens takýp takmadýðýni bir türlü anlayamamýþ. Merak etmiþ adamin dosyasýný açýp okumuþ, dosyadaki bilgiye göre hakikaten adam lens takýyormuþ.
Komiser Kâzým üçüncü kýza hayranlýk içinde "Aferin be kýzým" demiþ "Doðru bilmiþsin. Þimdi söyle bakalým bu adamýn lens taktýðýný resimden nasýl anlayabildin?" Kýz "Çok kolay" diye cevap vermiþ:
"Tek gözlü, tekkulaklý bir adamýn gözlük takacak hali yok ya !!"Puan Ver
 Toplam Puan  8  Ortalama  8.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Faks    Kadýnýn biri
   Temel ve Sahte Para    Elektrikler Kesik
   Kötü Haber Nasýl verilir    Þemsiye
   buru$mu$ gecelik    Nallarý Dikmiþ
   Herþey Yolundaydý    Pijamalarýmý Aldým
   El Arabasý    2. Dünya Savaþý
   Tesbih    kaykay
   Tavþan    Tavþanýn Cesareti
   Hangisini Ýstersin    öðrenciler
   Kazukladum    Trakya'dan
    BlueSash.NET 2001-2007