Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Temel (Karadenizli) fýkralarý
F�kralar
 
Kaplumbaða Temel
 Okunma  1037
 Dört kaplumbaða, pikniðe çýkmaya karar vermiþ. Erzaklarý hazýrlayýp; bir yýl, iki yýl, beþ, on yýl derken, otuz yýl sonra piknik yerine varmýþlar. Gazozlarý, yiyecekleri, herþeyi ortaya çýkarmýþlar. Bir bakmýþlar gazoz açacaðý yok. Tek çözüm, birinin eve gidip açacaðý alýp gelmesi. Görev, içlerinde en küçük kaplumbaða olan Temel'e düþmüþ. Genç kaplumbaða: -Ben gelene kadar buradaki yiyeceklere dokunmazsanýz giderim... Diðerleri bunu kabul etmiþ. Temel, yola çýkmýþ; bir,iki, on, yirmi yýl geçmiþ. Bu arada, yaþlý kaplumbaðalardan biri fenalaþmýþ. Arkadaþlarý ne yapsa faydasýz, son bir dileði olup olmadýðýný sormuþlar: -Gerçi genç kaplumbaðaya söz verdik ama, þuradaki sarmalardan bir tanesini yesem olur mu?... -Elbette... Diyerek, sarmalardan birini vermiþler. Tam aðzýna atacaðý sýrada, genç Temel, çalýlarýn arasýndan fýrlamýþ: -Gitmiyorum iþte, gitmiyorum...
Puan Ver
 Toplam Puan  114  Ortalama  5.18
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Hasta Trabzon'lu    Hangisi Daha Akýllý?
   Agop    Kasýrga
   Annem gel dedi    Erken Kalk
   Ýddia    Denizciler
   Üçkaatçý    Az Kalsýn
   Alman,Ýngiliz,Fransýz    Tamamen Yargýsal
   Balýk hafýzasý    Suçlu
   Þakadan Hoþlanmam    Mücevher
   Enayiler Listesi    Lanet Olsun
   Ýskelet    Kopan parca
    BlueSash.NET 2001-2007